Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300501101OSMANLI TÜRKÇESİ IZorunlu115
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, Tarihî Türkiye Türkçesi eserlerinin kaleme alındığı Osmanlı Türkçesi alfabesini ve bu alfabe ile yazılmış matbu metinlerin okunma ve yazılmasını öğretmeyi amaçlar. Osmanlı Türkçesi nedir?Niçin Osmanlı Türkçesi okuyoruz?Alfabe; Harflerin bitişmesi; Örnek metin okuma ve yazma; İmlâsı klişeleşmiş ekler; Çevriyazı (Transkripsiyon) kuralları; Osmanlı Türkçesi içindeki Arapça ve Farsça unsurlara giriş; Sözlük bilgisi ve sözlük kullanma uygulamaları.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan ARI
Öğrenme Çıktıları
1Eski harflerle yazılmış, edebiyatla ilgili, dili fazla ağır olmayan metinleri sözlük yardımıyla okuyup anlar.
2Ortalama bir metni eski harflerle yazabilme bilgi ve becerisi kazanır.
3Karşılaşılan kelimelerin Türkçe olup olmadıklarını fark eder.
4Harf öğretiminin yanında kelime öğretimi ve kelimelerin metin içinde kazandığı değere yönelik alıştırma ve çalışmalar yapar.
5Metin yazma, okuma ve sözlük yazma çalışma becerileri kazanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, giriş mahiyetinde, Osmanlı Türkçesinin Türk Dili tarihindeki yeri ve önemi anlatılmakta, Osmanlı döneminde Arap harfleriyle yazılmış olan Türkçe eserlerin okunabilmesi ve doğru olarak yorumlanabilmesi için gerekli olan temel bilgi ve becerilerin kazanılması hedeflenmektedir. Alfabe bilgisi seviyesinden başlanarak 20. yüzyılda nispeten yalın bir Türkçe ile yazılmış matbu metinlerin okunması seviyesine kadar gelinmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı Türkçesi tanımı, kapsamı ve alanı
2Osmanlı Türkçesi’nin öğretilme amaçları
3Türk alfabeleri ve bu alfabeler arasında Osmanlı Türkçesi Alfabesi Osmanlı Türkçesi Alfabesi’ni ortak bir el yazısına dönüştürme ve kitap yazısıyla mukayeseler
4Osmanlı Türkçesi Alfabesi’nin bitişme cetvelleri Osmanlı Türkçesi Alfabesi’nde sesli ve sessiz harflerin fonksiyonları, harflerin tasnif ve taksimi
5Arapça, Farsça ve Türkçe’ye mahsus harflerin tespit ve tasnifine dair alıştırmalar
6Öğrencilerin kendi ad ve soyadlarından başlayarak bazı kelimeleri yazabilme becerisini kazanmaları Arap rakamlarının öğretilmesi ve numaralarını yazdırma alıştırmaları, Osmanlı Türkçesi’nde imlâsı klişeleşmiş ekler ve uygulanması Çevriyazı kavramı ve Çevriyazı Alfabesi Çevriyazılı metin çalışmaları
7Öğrencilerin ezber becerilerinden yola çıkarak, ortak ezbere dayalı bir metnin yazdırılması ve öğretilenlerin ışığında okuma alıştırması
8Ara Sınav
9Takip edilen kitabın metinler kısmından seçkin metin okuma ve sözlük çalışmaları yapma
10Türkçe kelime ve kelime gruplarının eski harfli metinlerde tespiti ve pekiştirilmesi
11Arapça ve Farsça unsurlara genel bir giriş Arapça’da kök ve vezin bilgisine dair ilk dikkatler Güneş ve ay harfleri ile kurulan terkiplerin örneklerle kavratılması
12Farsça izafet terkibi çeşitleri ve mukayeseli örnek çalışmaları
13Metin ve sözlük çalışmaları aracılığıyla yazma, okuma ve gramer bilgilerinin pekiştirilmesi
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I, Hayati Develi, Kesit Yayınları, İstanbul, 2008 Osmanlı Türkçesine Giriş I, F. Kadri Timurtaş, Alfa Yayınları, İstanbul, 2012 Osmanlı Türkçesi, İ. Hakkı Aksoyak, Grafiker Yayınları, Ankara, 2014 Osmanlı Türkçesi Grameri, Muharrem Ergin, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2012 Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ferit Devellioğlu, Aydın Kitabevi, Ankara, 2013 Kâmûs-ı Türkî, Şemsettin Sami, Kapı Yayınları, İstanbul, 2009
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14456
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Ev Ödevi10660
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)162
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ145355 3 55 4
ÖÇ244454 4 45 3
ÖÇ354544 5 45 4
ÖÇ445435 3 55 4
ÖÇ554444 4 44 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr