Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
180300501100YENİ TÜRK EDEBİYATINA GİRİŞ IZorunlu114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tanzimat Fermanı, Tanzimat 1. dönem şahıslarını, romancılarını ve edebiyatımızdaki ilk yenilikleri tanıtmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Abdulhakim TUĞLUK
Öğrenme Çıktıları
1Tanzimat Dönemi sosyal zamanı tanımlar.
2Tanzimat Edebiyatı arka plan kültürünü öğrenir.
3Tanzimat Edebiyatı 1. dönem şairlerini öğrenir.
4Tanzimat Edebiyatı 1. dönem yazarlarını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tanzimat Dönemi ve edebiyata ilk yansımaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanzimat Fermanı, sosyal ve kültürel zaman
2Tanzimat edebiyatı arka plan kültürü
3Şinasi, Münacat ve kasideleri
4Şinasi, Şair Evlenmesi
5Namık Kemal ve edebi kişiliği
6Hürriyet Kasidesi
7İntibah Romanının tahlili ve önemi
8Ara sınav
9Ziya Paşa ve edebi kişiliği
10Terci-i Bend ve Terkib-i Bend’lerin incelenmesi
11Gazeller ve Zafername
12Ahmet Mithat Efendi, edebi kişiliği, Felatun Bey ve Rakım Efendi adlı romanı ve tahlili
13Tanzimat Dönemi roman ve hikayelerindeki ortak yapı
14Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ramazan KORKMAZ, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı Kenan AKYÜZ, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi Kenan AKYÜZ, Modern Türk Edebiyatı’nın Ana Çizgileri Talat Sait Halman (Genel Editör),Türk Edebiyatı Tarihi 1-2-3-4 Ahmet Hamdi TANPINAR- 19. yy Türk Edebiyatı Tarihi Ali İhsan Kolcu- Tanzimat Edebiyatı-1 Ramazan KORKMAZ, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara Kenan AKYÜZ, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul Kenan AKYÜZ, Modern Türk Edebiyatı’nın Ana Çizgileri, İnkılap Kitabevi, İstanbul Talat Sait Halman (Genel Editör),Türk Edebiyatı Tarihi 1-2-3-4, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11111
Ev Ödevi4832
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ145355 5 44 5
ÖÇ244544 4 43 3
ÖÇ335445 4 45 4
ÖÇ454553 4 45 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr