Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
170500104104TARIMSAL EKOLOJİZorunlu244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bitki ve hayvan yetiştiriciliğinde çevre faktörlerinin etkilerini anlama kolaylığı sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Özcan ÇAĞLAR
Öğrenme Çıktıları
11.Dersi alan öğrenci; Tarımsal üretimi sınırlayan çevre faktörleri hakkında temel bilgilere sahip olabilir
22.Eğitiminin ilerleyen dönemlerinde bitkisel ve hayvansal üretim ile ilgili dersleri daha kolay kavrayabilir
33. Çevre tahribatına sebep olan faktörler konusunda temel bilgilere kavuşacağı için çevreye daha duyarlı olabilir ve çevresini bu konuda aydınlatabilir
44. Bitkisel üretimde ürün seçiminde daha etkin karar verebilir
55. Sürdürülebilir kaynak kullanımını daha iyi kavrar
66. Canlılar arasındaki ilişkileri daha iyi yorumlayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Ekolojinin tanımlanması ve sınıflandırılması, ekolojik temel kavramlar, ışık, sıcaklık, su, atmosfer, coğrafik ve topoğrafik faktörler, toprak, yangın, ekosistem kavramı, ekosistemde canlılar arası ilişkiler, ekosistemde temel besin maddeleri döngüsü ve enerji akışı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekolojinin tanımlanması ve sınıflandırılması, ekolojik temel kavramların izahı
2Işık faktörünün tanımı
3Description of the role of light on plant and animal production
4Sıcaklık faktörünün tanımı
5Sıcaklık ile bitkisel ve hayvansal üretim ilişkileri
6Su faktörünün tanımı
7Su bitki ve hayvan ilişkileri
8ARA SINAV
9Atmosfer faktörü ve tarımsal açıdan önemi Coğrafik ve Topografik faktörüler ve tarımsal açıdan önemi
10Toprak faktörü ve tarımsal açıdan önemi
11Yangın faktörü ve ekosistem açısından önemi
12Ekosistem tanımı ve topluluk ekolojisinin temel esasları
13Ekosistemde canlılar arası ilişkiler
14Ekosistemde temel besin elementi döngüleri ve enerji akışı
15Genel Değerlendirme
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Basılmamış Ders Notları Andiç, C. 2002. Tarımsal Ekoloji. Atatürk Üniv Yay. no: 106 Kılınç, M. ve H.G. Kutbay, 2004. Bitki Ekolojisi.Palme yay. Özkütük K., Hayvan Ekolojisi. Çukurova Univ. Ders Kit. no: C-79 Gliessman, S.R., 2007. Agroecology, The Ecology of Sustainable Food Systems: CRC Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Seminer133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6424
Ev Ödevi111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)115
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1   2 35        
ÖÇ2   3 34        
ÖÇ3   2 34        
ÖÇ4   3 34        
ÖÇ5   3 44        
ÖÇ6   3 45        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr