Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300107108LİSANS TAMAMLAMA ÇALIŞMASI-BİTİRME TEZİ - IZorunlu476
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Öğrendikleri bilgilerini bilimsel bir çalışmada nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.
12Öğrendikleri bilgilerini bilimsel bir çalışmada nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.
13Bilimsel bir çalışmanın nasıl kaleme alındığını öğreneceklerdir.
14Bilimsel bir çalışmanın nasıl kaleme alındığını öğreneceklerdir.
15Tarih metodunu yapmış oldukları çalışmada uygulayacaklar ve daha iyi öğreneceklerdir
16Tarih metodunu yapmış oldukları çalışmada uygulayacaklar ve daha iyi öğreneceklerdir
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarih bilimi konusunda almış oldukları derslerin ve öğrenmiş oldukları bilgilerin bilimsel metod ve tarih yazımı kuralları içerisinde uygulanmasını sağlayarak bilgi ve becerilerini geliştirmek ve lisansüstü çalışmalarına temel hazırlamaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacının ortaya konulması ve sınırlarının çizilmesiokuma, anlatım, tartışma
2Çalışma konuların belirlenmesiokuma, anlatım, tartışma
3Konu hakkında kaynakların taranmasıokuma, anlatım, tartışma
4Eser fişi ve bilgi fişlerinin oluşturulmasıokuma, anlatım, tartışma
5Dipnot uygulama tarzlarının öğretilmesiokuma, anlatım, tartışma
6Konu bölümlerinin oluşturulmasıokuma, anlatım, tartışma
7Alt başlıkların oluşturulmasıokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Tez yazımında sayfa düzeni gibi uygulamaları gösterilmesiokuma, anlatım, tartışma
10Yapılan kısma kadar kontrolün yapılmasıokuma, anlatım, tartışma
11Tezin takdim, teşekkür, özgeçmiş gibi kısımlarının yazımıokuma, anlatım, tartışma
12Tamamlanan kısımların kontrolüokuma, anlatım, tartışma
13Tablo ve şemaların tez üzerinde uygulanış şekilleriokuma, anlatım, tartışma
14Giriş kısmının oluşturulmasıokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İlgili kaynak eserler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma3618
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3618
Okuma81080
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)187
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
ÖÇ6            
ÖÇ7            
ÖÇ8            
ÖÇ9            
ÖÇ10            
ÖÇ11            
ÖÇ12            
ÖÇ13            
ÖÇ14            
ÖÇ15            
ÖÇ16            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr