Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300107102TÜRK DIŞ POLİTİKASI - I (1923-1938)Zorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1918-1938 yılları arasında Türk Dış Politikası’nın siyasi yönlerini ve gelişmelerini incelemek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
51918-1938 Türkiye nin dış politika esaslarını kavrar.
6Türkiye nin bölgesel barışa verdiği önemi öğrenir.
7Atatürk dönemi Türk dış politikasının istikrara verdiği önemi öğrenir
8Atatürk döneminde uluslararası sorunlara karşı izlenilen dış siyaseti öğrenir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alanında tarih birikimine ve çağdaş donanıma sahip bilimsel araştırma ve inceleme yapabilen, çalışmaları ile toplumu aydınlatan ve bilime katkı sağlayan Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı öğrenciler yetiştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk-İngiliz İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
2Türk-Fransız İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3Türk-İtalyan İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
4Türk-Rus İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
5Türk-Yunan İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6Türk-Azerbaycan İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Türk-Ermeni İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Türk-Gürcü İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Türk-Alman İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
11Türk-Amerikan İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
12Türk-Orta Doğu İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
13Türk-Balkan İlişkileri 1918-1938Teorik ders, okuma, kaynak tarama
14Montreux SözleşmesiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fahir Armaoğlu, Siyasî Tarih 1789-1960, Ankara, 1975; Hasan Berke Dilan, Atatürk Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası (1923-1939), İstanbul, 1998; Mehmet Gönlübol– Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1997; Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2001), Der Yayınları, İstanbul, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
ÖÇ6            
ÖÇ7            
ÖÇ8            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr