Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300106403OSMANLI TARİHİ - IV (1789-1918) Zorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1789-1918 yılları arası Osmanlı Siyasi Tarihini kavratmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Yakınçağ Osmanlı siyasi Tarihini kavrar.
12Yakınçağ Osmanlı siyasi Tarihini kavrar.
13Yakınçağ Avrupa Tarihindeki Devletler Arası İlişkileri Ortaya Koyar.
14Yakınçağ Avrupa Tarihindeki Devletler Arası İlişkileri Ortaya Koyar.
15Türk Modernleşmesinin Evrelerine ait bilgileri elde eder.
16Türk Modernleşmesinin Evrelerine ait bilgileri elde eder.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Tarihinin 1789-1918 yılları arası döneminde siyasi olaylarının incelenmesi, çağdaşlarıyla olan siyasi ilişkilerinin iç ve dış olaylarla değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yakınçağ Başlarında Osmanlı İmparatorluğuokuma, anlatım, tartışma
2III. Selim dönemi yenilikleri ve gelişmeleriokuma, anlatım, tartışma
3Mısır’ın işgali ve Mehmet Ali Paşaokuma, anlatım, tartışma
4Mısır sorununun ortaya çıkışı ve çözümüokuma, anlatım, tartışma
5Tanzimat dönemi Iokuma, anlatım, tartışma
6Tanzimat dönemi IIokuma, anlatım, tartışma
7Boğazlar sorunu ve Londra sözleşmesiokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Kırım Savaşı ve Paris Barış Konferansıokuma, anlatım, tartışma
10Paris Barış Konferansı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğuokuma, anlatım, tartışma
111877-1878 Osmanlı Rus Savaşıokuma, anlatım, tartışma
1220. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğuokuma, anlatım, tartışma
1319. yüzyılda dünyada sömürgecilik hareketleriokuma, anlatım, tartışma
14Genel Değerlendirmeokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma; Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, Filiz Kitabevi, İstanbul. ; İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul.; Donalt Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, İletişim Yayınları, İstanbul. ;Erick Jan Zürcher, Moderleşen Türkiyenin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
ÖÇ6            
ÖÇ7            
ÖÇ8            
ÖÇ9            
ÖÇ10            
ÖÇ11            
ÖÇ12            
ÖÇ13            
ÖÇ14            
ÖÇ15            
ÖÇ16            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr