Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105104SİYASET BİLİMİ Zorunlu352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Siyaset biliminin temel konuları ve kavramları hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlayabilir.
12Siyaset biliminin temel kavramlarını tanımlayabilir.
13Siyasal sorunlar hakkında öneriler geliştirebilir.
14Siyasal sorunlar hakkında öneriler geliştirebilir.
15Siyasal sistemi yorumlayabilir.
16Siyasal sistemi yorumlayabilir.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset biliminin anlamı, gelişimi, konusu, kapsamı, siyasal katılma, siyaset bilimi açısından devlet kavramı, seçim kavramı, anayasa ve demokrasi kavramları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kavram olarak siyasetTeorik ders, okuma, kaynak tarama
2Siyasal yaşamın alt yapısal etkenleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
3Siyasal yaşamın üst yapısal etkenleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4Siyaset biliminin doğuşu, gelişimi, konusuTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Siyaset bilimi açısından devletTeorik ders, okuma, kaynak tarama
6Siyasi iktidarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
7Siyasi iktidarın meşruluk temeliTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Siyasal katılmaTeorik ders, okuma, kaynak tarama
10Siyasal kültürTeorik ders, okuma, kaynak tarama
11Siyasal çatışmaTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Anayasa kavramıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Demokrasi kavramıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14Sivil toplum kavramıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2010. Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2010. Ali Öztekin,Siyaset Bilimine Giriş, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2010.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1            
ÖÇ2            
ÖÇ3            
ÖÇ4            
ÖÇ5            
ÖÇ6            
ÖÇ7            
ÖÇ8            
ÖÇ9            
ÖÇ10            
ÖÇ11            
ÖÇ12            
ÖÇ13            
ÖÇ14            
ÖÇ15            
ÖÇ16            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr