Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300103101ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE BEYLİKLER TARİHİ - I Zorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinin kaynaklarını tanımak, Sultanların izledikleri politikalar, komşu devletlerle ilişkileri, şahsiyetleri ve tarihte oynadıkları roller hakkında bilgi sahibi olmak. Devlet yönetimi ve orduda zafiyeti ve çöküş döneminde Türkmen beyliklerinin zuhurunu incelemek. Türkiye tarihinin meselelerine dair olan görüşleri değerlendirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ali İPEK
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu öğrenme
12Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu öğrenme
13Türkiye Selçuklularının ikbal devrini öğrenme
14Türkiye Selçuklularının ikbal devrini öğrenme
15Selçuklu Devleti ve hanedanın inkırazı hakkında bilgi edinecekler
16Selçuklu Devleti ve hanedanın inkırazı hakkında bilgi edinecekler
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi, Anadolu Selçuklu devletinin kuruluş, gelişme ve çöküşü, bunun sonucu olarak ortaya çıkan Türk beyliklerinin siyasî, iktisadî ve kültürel açıdan incelenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Büyük Türk muhacereti ve Anadolu’nun Türkleşmesiokuma, anlatım, tartışma
2Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluşuokuma, anlatım, tartışma
3I. Kılıç Arslan ve siyasî sarsıntıokuma, anlatım, tartışma
4Selçuklu-Dânişmentli rekabeti, I. Mesud’un devleti ihyasıokuma, anlatım, tartışma
5II. Kılıç Arslan, siyasî birlik ve Bizans'a karşı üstünlük kurulmasıokuma, anlatım, tartışma
6Süleymanşâh ve merkeziyetçi devletokuma, anlatım, tartışma
7Siyasî istikrar ve iktisadî inkişaf devriokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Türkiye Selçuklularının ikbal devriokuma, anlatım, tartışma
10Merkezi idarenin sarsılması ve Moğol istilasıokuma, anlatım, tartışma
11Saltanat mücadeleleri ve Moğollarla savaşlarokuma, anlatım, tartışma
12Muîneddin Pervane dönemiokuma, anlatım, tartışma
13Moğol tahakkümü ve Türkiye halkının ızdırabıokuma, anlatım, tartışma
14Selçuklu Devleti ve hanedanın inkırazıokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi yayn., İstanbul 1993. Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar, TTK., Ankara 1988. Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, TTK., Ankara 1993. Ali Sevim–Yaşar Yücel, Türkiye Tarihi Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, TTK., Ankara 1989. Coşkun Alptekin, “ Türkiye Selçukluları”, DGBİT (Anadolu Türk Devletleri), VIII, Konya 1994, 209-382. Mükrimin Halil Yınanç, Türkiye Tarihi, I, İstanbul 1944. Salim Koca, Türkiye Selçukluları Tarihi 1071-1176 (Malazgirt’ten Miryokefalon’a), II, Çorum 2003. Claude Cahen, Osmanlardan Önce Anadolu, İstanbul 2002. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih, Trk. trc. Abdülkerim Özaydın, İstanbul 1987, XI-XI.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma8432
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ14           
ÖÇ2  4         
ÖÇ3    5       
ÖÇ4            
ÖÇ5       5    
ÖÇ6     5      
ÖÇ7      5     
ÖÇ8 5 5  5 5   
ÖÇ9            
ÖÇ10            
ÖÇ11            
ÖÇ12            
ÖÇ13            
ÖÇ14            
ÖÇ15            
ÖÇ16            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr