Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300101103ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anadolu’nun Prehistoryası Ayrıntılı Olarak Verilecek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Türkan GADİRZADE
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Geçmiş toplumların yaşamış oldukları yerleşim yerlerini ve önemli tarihi olayların gerçekleşmiş olduğu yerleri görüp ve incelemiş olarak bu tarihi mekânlara yapılacak olan gezilerde bu mekânları tanıtma noktasında önderlik edeceklerdir.
12Geçmiş toplumların yaşamış oldukları yerleşim yerlerini ve önemli tarihi olayların gerçekleşmiş olduğu yerleri görüp ve incelemiş olarak bu tarihi mekânlara yapılacak olan gezilerde bu mekânları tanıtma noktasında önderlik edeceklerdir.
13Tarihi süreç içerisinde yaşanmış dönemlerden Eskiçağ Tarihi’ni derinlemesine inceleyerek öğrenmiş olacaklardır.Eskiçağ Tarihi alanlarını içeren olguları kavrayarak bunlarla ilgili kaynaklara ulaşabileceklerdir.
14Tarihi süreç içerisinde yaşanmış dönemlerden Eskiçağ Tarihi’ni derinlemesine inceleyerek öğrenmiş olacaklardır.Eskiçağ Tarihi alanlarını içeren olguları kavrayarak bunlarla ilgili kaynaklara ulaşabileceklerdir.
15Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
16Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arkeolojik verilerden yararlanılarak tarih öncesi çağlar içersinde yer alan paleolitik ve neolitik çağlarda Anadolu’nun kültürel yapısı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anadolu Prehistoryasının KaynaklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
2Paleolitik Çağda AnadoluTeorik ders, okuma, kaynak tarama
3Alt, Orta ve Üst PaleolitikTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4Paleolitik Çağda Anadolu’da Belli Başlı MerkezlerTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Mezolitik Çağda Anadolu.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6Neolitik Çağa Geçiş.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Çanak Çömleksiz Neolitik ÇağTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Çanak Çömleksiz Neolitik Çağda Anadolu da ki Önemli Merkezler.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Çanak Çömlekli Neolitik Çağ ve Erken Neolitik Çağda Anadolu’da Belli Başlı Merkezler.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
11Geç Neolitik Çağda Anadolu’da Belli Başlı Merkezler.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
12Kalkolitik Çağa GeçişTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Erken Kalkolitik Çağda Anadolu’da Belli Başlı Merkezler.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
14Geç Kalkolitik Çağda Anadolu’da Belli Başlı Merkezler.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ekrem AKURGAL, Anadolu Uygarlıkları.;Sedat ALP, Hitit Devleti.; Firuzan KINAL, Eski Anadolu Tarihi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ1444444444444
ÖÇ2444444444444
ÖÇ3444444444444
ÖÇ4444444444444
ÖÇ5444444444444
ÖÇ6444444444444
ÖÇ7444444444444
ÖÇ8444444444444
ÖÇ9            
ÖÇ10            
ÖÇ11            
ÖÇ12            
ÖÇ13            
ÖÇ14            
ÖÇ15            
ÖÇ16            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr