Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
190400106102MALİYE POLİTİKASIZorunlu367
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Maliyet politikası araçlarının ulusal makro-ekonomik çıktılar üzerinde olumlu olacak şekilde kullanılabilmesini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şevki Özbilen
Öğrenme Çıktıları
1 Maliyet politikasının varoluş nedenlerini açıklayabilecek
2Maliyet politikasının iktisat ile ilişkisini açıklayabilecek
3Maliyet politikasının temel amaç ve hedeflerini bilecek
4Maliyet politikası ile ekonomik istikrar konularında genel yaklaşımları bilecek
5Maliyet politikasındaki genel yaklaşımları analiz edebilecek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
YOK
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Maliye politikasının doğuşu ve tanımlama tartışmaları. Mali faktör, Mali yük, Maliye Politikası ve kamu maliyesinin ulusal ekonomiye entegrasyonu meselesi. Maliye Politikasının yan bilim dalları ile olan ilişkileri. Maliye Politikasının amaç ve araçları. Keynes sonrası Maliye Politikasının gelişmiş ve azgelişmiş ülkelerdeki araç ve amaçları ve bunlar arasında uyum sorunu. Maliye Politikasının ve kamu ekonomisinin makro ekonomik etkileri. Devlete ayrılacak kaynaklar ve kamunun üstlenmesi gereken faaliyetler konusunda yaklaşımlar. Maliye Politikasının ve kamu ekonomisinin makro ekonomik etkileri. Ekonomik gelişmeye ve gelir dağılımına etkisi. İstikrar sağlayıcı Maliye Politikası: Talep ve maliyet enflasyonuna karşı maliye politikası; Yapısal enflasyon ve yapısal enflasyona karşı maliye politikası. Durgunluk ve durgunluğa karşı Maliye Politikası. Stagflasyon ve Stagflasyona karşı Maliye Politikası. Fonksiyonel Mali Politika Anlayışı ve Türkiye‟de Cumhuriyetten bu yana uygulanan Maliye Politikalarının sistematik bir analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Maliye Politikasının gelişimi
2Maliye politikası ıktisat kuramları ile ilişkilendirilmesi
3Maliye Politikasının Amaçları ve Araçları
4İktisadi Yaklaşımlarda Maliye Politikası: Klasik (Geleneksel) Yaklaşımlar
5 İktisadi Yaklaşımlarda Maliye Politikası: Neo-Klasik (Çağdaş) Yaklaşımlar
6 Tam Zamanında Üretim Yaklaşımı
7 Toplam Verimli Bakım, Yalın Organizasyon
8 Ara Sınav
9Ekonomik Konjonktür ve Maliye Politikası
10Enflasyonla Mücadele
11Deflasyonla Mücadele
12İşsizlikle Mücadele
13 Stagflasyonla Mücadele
14Bütçe açıkları sorunu
15Gelir dağılımı ve maliye politkası
16 Genel Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eren Karaoğulları, Maliye Politikası, Seçkin, Ankara, 2012Nazım Öztürk, Maliye Politikası, Seçkin, Ankara, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
YOK
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Ev Ödevi11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)202
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ÖÇ1        4        
ÖÇ2        4        
ÖÇ3        4        
ÖÇ4        4        
ÖÇ5        4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr