Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300108207TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI - IIZorunlu482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları ve Yöntem Sorunları Hakkında Bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili kaynakları sınıflandırabilir
6Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yaklaşımları örneklerle açıklayabilir
7Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yöntem sorunlarını analiz edebilir
8Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yazımı ile ilgili sonuçlar çıkarabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait bilgi, belge, eser, arşiv dokümanlarının akademik sistematiği değerlendirilecektir. Cumhuriyet tarihi ile ilgili olan kaynakların tespiti ve kullanımı esasları ile tarihi araştırma usulleri, elde edilen verileri kullanma teknikleri ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Birincil Kaynakları IITeorik ders, okuma, kaynak tarama
2Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Birincil Kaynakları IITeorik ders, okuma, kaynak tarama
3AnılarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4AnılarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5AnılarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
6Bilimsel Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Sınırlarının ÇizilmesiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
7Bilimsel Araştırma Konusunun Belirlenmesi ve Sınırlarının ÇizilmesiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Bibliyografyanın ve Arşiv Malzemesinin ToplanmasıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
10Bibliyografyanın ve Arşiv Malzemesinin ToplanmasıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
11Araştırma Malzemesinin Sınıflandırılması ve Planın YapılmasıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Araştırma Malzemesinin Sınıflandırılması ve Planın YapılmasıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Araştırmanın Yazılması ve Metin Düzenlemesi Teorik ders, okuma, kaynak tarama
14Araştırmanın Yazılması ve Metin Düzenlemesi Teorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1991; E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 Kaynaklar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004; Jacques Barzun-Henry F. Graff, Modern Araştırmacı, TÜBİTAK yay., Ankara, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr