Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300108100OSMANLI ARŞİV VESİKALARIZorunlu482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı arşiv vesikalarını okuyup anlama ve değerlendirme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sönmez
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Mezunlar, Tarih ve Tarih araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
10Mezunlar, Tarih ve Tarih araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
11Mezunlar, bu disiplinden kazandıklarını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler
12Mezunlar, bu disiplinden kazandıklarını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler
13Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
14Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Arşivi'ndeki belge türlerinin analizi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1GirişTeorik ders, okuma, kaynak tarama
2Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
3Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
6Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
7Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
10Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
11Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14Vesika üzerinden çalışma ve okuma ekzersizleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınevi, İstanbul 2004; Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbealtı Neşriyat, İstanbul 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ11            
ÖÇ21            
ÖÇ31            
ÖÇ45            
ÖÇ55            
ÖÇ65            
ÖÇ75            
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr