Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300108205ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ - IIZorunlu482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yakınçağ’da var olan Türk devletlerinin siyasi, kültürel ve ekonomik durumlarını belirlemek. Türk devletleri ile ilgili genel bilgi sunmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Yakınçağ Türk devletleri tarihinin ana hatlarını öğrenebilirler.
10Yakınçağ Türk devletleri tarihinin ana hatlarını öğrenebilirler.
11Türkistan’ın Yakınçağ’daki durumunu öğrenebilirler.
12Türkistan’ın Yakınçağ’daki durumunu öğrenebilirler.
13Rusya’nın Türkistan’daki yayılması ile ilgili bilgi sahibi olabilirler.
14Rusya’nın Türkistan’daki yayılması ile ilgili bilgi sahibi olabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun ardından Türkiye ve Türk dünyası devletleri ile olan siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin kronolojik seyri değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Azerbaycan adı ve anlamıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
2Azerbaycan’ın siyasi ve kültürel durumuTeorik ders, okuma, kaynak tarama
3Azerbaycan hanlıklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4Rusya’nın Kafkasya’da ilerlemesiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Rusya’nın Azerbaycan’ı ilhakı ve güney Azerbaycan’da İran hakimiyeti dönemi.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6XIX. yüzyılda Türkistan’ın genel vaziyeti.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Rusya’nın Türkistan’ı ilhakı ve Türkistan genel valiliğinin kurulması.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Rusya Türklerinin milli mücadeleleri tarihi 1905-1917Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10İsmail Gaspıralı ve kültürel faaliyetleri. Cedidçilik ve Kadimcilik hareketleri.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
111917 Ekim devrimi ve Sovyetlerin kurulmasıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Sovyet Müslümanlarının milli mücadeleleri tarihiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Basmacılık hareketi.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
14Genel tekrar.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
M. Saray, Kazakistan Tarihi, ------------, Kırgizistan Tarihi, ------------, Türkmenistan Tarihi, ------------, Özbekistan Tarihi, ------------, Azerbaycan Tarihi, Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Milli Mücadeleleri Tarihi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444444444
ÖÇ24444444444444
ÖÇ34444444444444
ÖÇ44444444444444
ÖÇ54444444444444
ÖÇ64444444444444
ÖÇ74444444444444
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr