Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300108202TÜRK DIŞ POLİTİKASI - II (1938-1960)Zorunlu482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Atatürk sonrası İnönü döneminden Çok partili sisteme kadar Türk Dış Politikası İlkeleri uygulamaları ve sonuçlarını incelemek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Türkiye’nin dış politikasını belirleyen gelişmeleri kavrar
6II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur
7Dönemin uluslararası konferansları hakkında bilgi sahibi olur
8Uluslarlararası barışın sağlanması amacıyla kurulan kurumların teşkilatlanmasını öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Alanında tarih birikimine ve çağdaş donanıma sahip bilimsel araştırma ve inceleme yapabilen, çalışmaları ile toplumu aydınlatan ve bilime katkı sağlayan Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı öğrenciler yetiştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atatürk sonrası Türk Dış Politikasının Temel ilkeleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
2Türkiye-ABD İlişkileri 1939-1950Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3Türkiye-İngiltere İlişkileri 1939-1950Teorik ders, okuma, kaynak tarama
4Türkiye-Fransa İlişkileri 1939-1950Teorik ders, okuma, kaynak tarama
5Türkiye-Yunanistan İlişkileri 1939-1950Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6Türkiye-Almanya İlişkileri 1939-1950Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Türkiye-Rusya İlişkileri 1939-1950Teorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Türkiye-İtalya İlişkileri 1939-1950Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Türkiye-Kafkaslar İlişkileri 1939-1950Teorik ders, okuma, kaynak tarama
11Türkiye-Ortadoğu İlişkileri 1939-1950Teorik ders, okuma, kaynak tarama
12Kıbrıs MeselesiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Ege Adaları MeselesiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14II.Dünya Savaşı ve TürkiyeTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fahir Armaoğlu, Siyasî Tarih 1789-1960, Ankara, 1975; Hasan Berke Dilan, Atatürk Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası (1923-1939), İstanbul, 1998; Mehmet Gönlübol– Cem Sar, Atatürk ve Türkiye’nin Dış Politikası (1919-1938), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara, 1997; Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2001), Der Yayınları, İstanbul, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr