Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300108201TÜRK MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - IIZorunlu482
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı Milli Mücadele Dönemi olarak adlandırdığımız 1918-1923 yılları arasındaki siyasi, askeri, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeleri bilimsel çerçevede öğrenciye aktarmayı ve onları bu konularda araştırmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Heyet-i Temsiliyeden Türkiye Büyük Millet Meclisine değin geçen süredeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olur.
6Milli Mücadele Cepheler: Batı Cephesi ve Trakyanın Durumu hakkında bilgi sahibi olur. Milli Mücadelenin Mali Kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
7Milli Mücadelede Türk Basını, Saltanatın Kaldırılması ve Yankıları hakkında bilgi sahibi olur. Lozan Antlaşması hakkında bilgi sahibi olunur.
8Lozan Antlaşması hakkında bilgi sahibi olur. 1923 Yılı Olayları ve Genel Değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihi ve Milli Mücadele dönemini detaylarıyla aktarılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1TBMM’nin Açılışı, Özellikleri ve İlk FaaliyetleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
2Milli Mücadele’de İç İsyanlar, Sebepleri, Alınan Önlemler ve SonuçlarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
3Kuva-yi Milli’ye’den Düzenli Orduya GeçişTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4Sevr AntlaşmasıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Milli Mücadele’de Cepheler(Doğu Cephesi ve Ermeni Sorunu)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6Milli Mücadele’de Cepheler(Batı Cephesi)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Milli Mücadele’de Cepheler(Güney Cephesi)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Milli Mücadele Dönemi Dış İlişkiler(Sovyet Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İngiltere-Fransa-İtalya-Yunanistan ve Diğer Devletler)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Milli Mücadele’nin İç ve Dış Mali KaynaklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
11Halkçılık Programı ve Teşkilat-ı Esasiye KanunuTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Saltanat’ın Kaldırılması ve İstanbul İdaresinin TBMM’ne BağlanmasıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Milli Mücadele Dönemi Sosyo-Kültürel Hayat ve Eğitim-Öğretim FaaliyetleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14Mudanya Mütarekesi- Lozan Antlaşması, Önemi ve SonuçlarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sebahattin Selek, Anadolu İhtilali. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr