Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300108200TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ - IIZorunlu483
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl ve hangi aşamalar sonucunda oluştuğu hakkında öğrenciye temel bilgileri kavratacak, Atatürk’ü, Atatürkçü düşünce sistemini, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetecektir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki kurum ve kuruluşlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını ve devrim ideolojisini kavramalarını sağlayacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Toplumsal sorumluluk bilinciyle, bireysel veya grup çalışması ortamında toplumdaki tarihe olan ilgiyi artırabilecek, konferans ve seminer gibi faaliyetlerde daha fazla kişiye hitap ederek toplumsal aydınlanmaya katkıda bulunacaklardır.
12Toplumsal sorumluluk bilinciyle, bireysel veya grup çalışması ortamında toplumdaki tarihe olan ilgiyi artırabilecek, konferans ve seminer gibi faaliyetlerde daha fazla kişiye hitap ederek toplumsal aydınlanmaya katkıda bulunacaklardır.
13Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
14Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
15Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu, yeni bir devlet ve toplum düzeninin oluşturulmasını kavrayıp, bu yönde özgün çalışmalar yapacaklardır.
16Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu, yeni bir devlet ve toplum düzeninin oluşturulmasını kavrayıp, bu yönde özgün çalışmalar yapacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
19 Mayıs 1919 yılından 10 Kasım 1938 yılına kadar geçen sürede; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş aşamaları, siyasi, askeri, ekonomik, sosyal alandaki Atatürk devrimlerinin esasları ve aşamaları değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halk Evleri: Kuruluşu, amaçları ve faaliyetleri.okuma, anlatım, tartışma
2Köy Enstitüleri: Kuruluşları, örgütlenmesi ve eğitim faaliyetleri.okuma, anlatım, tartışma
3Atatürk’ün Yurt gezileri ve yaptığı konuşmaları.okuma, anlatım, tartışma
4Türkiye’de laikliğin gelişim süreci, laikliğe giden yol.okuma, anlatım, tartışma
5Atatürk, hayatı, eserleri ve kişiliği.okuma, anlatım, tartışma
6Türkiye’de seçimler: 1923-1927-1931-1935.okuma, anlatım, tartışma
7Atatürk’ün Büyük Nutkuokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
91921-1924-1961 anayasaları ve anayasa değişiklikleri.okuma, anlatım, tartışma
10Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası:Türk-Fransız ilişkileriokuma, anlatım, tartışma
11Türk-İngiliz ilişkileri.okuma, anlatım, tartışma
12Türk-Sovyet ilişkileri.okuma, anlatım, tartışma
13Türk-İtalyan ilişkileriokuma, anlatım, tartışma
141960 ve 1980 askeri darbeleri ve düşündürdükleri.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Selami Kılıç, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyete Türk Devrimi ve Fikir Temelleri, İstanbul, 2005; Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995; Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1995; Hakkı Uyar, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, 1999; Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, I-V, İstanbul, 1991; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Ankara, 1983; Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Ankara, 1981; Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, I-II, 1920-1927, İzmir, 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr