Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300107107TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARI - IZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları ve Yöntem Sorunları Hakkında Bilgilendirmek amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Cem DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili kaynakları sınıflandırabilir
10Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili kaynakları sınıflandırabilir
11Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yaklaşımları örneklerle açıklayabilir
12Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yaklaşımları örneklerle açıklayabilir
13Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yöntem sorunlarını analiz edebilir
14Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ile ilgili yöntem sorunlarını analiz edebilir
15Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yazımı ile ilgili sonuçlar çıkarabilir
16Türkiye Cumhuriyeti Tarihi yazımı ile ilgili sonuçlar çıkarabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait bilgi, belge, eser, arşiv dokümanlarının akademik sistematiği değerlendirilecektir. Cumhuriyet tarihi ile ilgili olan kaynakların tespiti ve kullanımı esasları ile tarihi araştırma usulleri, elde edilen verileri kullanma teknikleri ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Birincil Kaynakları ITeorik ders, okuma, kaynak tarama
2Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Birincil Kaynakları ITeorik ders, okuma, kaynak tarama
3BibliyografyalarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4BibliyografyalarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Temel Başvuru KitaplarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
6Temel Başvuru KitaplarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
7Süreli YayınlarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Süreli YayınlarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
10Arşivler-KütüphanelerTeorik ders, okuma, kaynak tarama
11Arşivler-KütüphanelerTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Biyografiler-OtobiyografilerTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Biyografiler-OtobiyografilerTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14Biyografiler-OtobiyografilerTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul 1991; E. Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 Kaynaklar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2004; Jacques Barzun-Henry F. Graff, Modern Araştırmacı, TÜBİTAK yay., Ankara, 1996.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444444444
ÖÇ24444444444444
ÖÇ34444444444444
ÖÇ44444444444444
ÖÇ54444444444444
ÖÇ64444444444444
ÖÇ74444444444444
ÖÇ84444444444444
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr