Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300107101TÜRK MİLLİ MÜCADELE TARİHİ - IZorunlu472
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı Milli Mücadele Dönemi olarak adlandırdığımız 1918-1923 yılları arasındaki siyasi, askeri, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeleri bilimsel çerçevede öğrenciye aktarmayı ve onları bu konularda araştırmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Toplumsal sorumluluk bilinciyle, bireysel veya grup çalışması ortamında toplumdaki tarihe olan ilgiyi artırabilecek, konferans ve seminer gibi faaliyetlerde daha fazla kişiye hitap ederek toplumsal aydınlanmaya katkıda bulunacaklardır.
10Toplumsal sorumluluk bilinciyle, bireysel veya grup çalışması ortamında toplumdaki tarihe olan ilgiyi artırabilecek, konferans ve seminer gibi faaliyetlerde daha fazla kişiye hitap ederek toplumsal aydınlanmaya katkıda bulunacaklardır.
11Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
12Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
13Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu, yeni bir devlet ve toplum düzeninin oluşturulmasını kavrayıp, bu yönde özgün çalışmalar yapacaklardır.
14Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu, yeni bir devlet ve toplum düzeninin oluşturulmasını kavrayıp, bu yönde özgün çalışmalar yapacaklardır.
15Neden-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak tarihsel konuları değerlendirecekler ve bu bağlamda araştırma ve inceleme eserlerini meydana getirebileceklerdir.
16Neden-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak tarihsel konuları değerlendirecekler ve bu bağlamda araştırma ve inceleme eserlerini meydana getirebileceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tarihi ve Milli Mücadele dönemi detaylarıyla aktarılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Milli Mücadele Tarihi’nin Kaynakları(Arşivler ve Resmi Yayınlar)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
2Milli Mücadele Tarihi’nin Kaynakları (Milli Mücadele Basını)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3Milli Mücadele Tarihi’nin Kaynakları (Süreli Yayınlar, Hatıralar, Araştırma Eserleri, Görüntülü ve Sesli Materyaller)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
4I. Dünya Savaşı ve SonuçlarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Mondros Mütarekesi ve Uygulanışı- Mondros Mütarekesi’ne Tepkiler ve Türk Milli Mücadelesi’nin DoğuşuTeorik ders, okuma, kaynak tarama
6Milli Teşkilatlanma (Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri-Kuva-yi Milliye)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Milli Mücadele Karşıtı Oluşumlar ve FaaliyetleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Günleri ve Samsun’a Çıkışı.Havza ve Amasya GenelgeleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
10Erzurum ve Sivas KongreleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
11Anadolu ve Trakya’da Diğer Kongre HareketleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Mili Mücadele Karşıtı KuruluşlarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Amasya Görüşmeleri, 1919 Seçimleri ve Son Osmanlı Meclis-i MebusanıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14Misak-ı Milli ve İstanbul’un İşgaliTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sebahattin Selek, Anadolu İhtilali. Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr