Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300107100TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ- IZorunlu473
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nasıl ve hangi aşamalar sonucunda oluştuğu hakkında öğrenciye temel bilgileri kavratacak, Atatürk’ü, Atatürkçü düşünce sistemini, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetecektir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ndeki kurum ve kuruluşlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalarını ve devrim ideolojisini kavramalarını sağlayacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
DOÇ.DR.CENGİZ ATLI
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
2Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
3Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Toplumsal sorumluluk bilinciyle, bireysel veya grup çalışması ortamında toplumdaki tarihe olan ilgiyi artırabilecek, konferans ve seminer gibi faaliyetlerde daha fazla kişiye hitap ederek toplumsal aydınlanmaya katkıda bulunacaklardır.
7Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
8Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu, yeni bir devlet ve toplum düzeninin oluşturulmasını kavrayıp, bu yönde özgün çalışmalar yapacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
19 Mayıs 1919 yılından 10 Kasım 1938 yılına kadar geçen sürede; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş aşamaları, siyasi, askeri, ekonomik, sosyal alandaki Atatürk devrimlerinin esasları ve aşamaları değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kişi egemenliğinden ulus egemenliğine geçiş: Saltanatın kaldırılması.okuma, anlatım, tartışma
2Cumhuriyete gidiş, Cumhuriyetin ilanı ve sonrasıokuma, anlatım, tartışma
3Hilafet sorunu, halifelik ve kaldırılması.okuma, anlatım, tartışma
4Halk Fırkası: Kuruluşu, örgütlenişi, tek parti dönemi ve iktidar değişikliğine doğru.okuma, anlatım, tartışma
5Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası: Kuruluşu, örgütlenmesi, siyasal faaliyetleri ve kapatılmasıokuma, anlatım, tartışma
6Devrimler ve tepkileri: İç isyanlar.okuma, anlatım, tartışma
7Serbest Cumhuriyet Fırkası.okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9İstiklal mahkemeleri, kuruluşu, amaç ve girişimleri.okuma, anlatım, tartışma
10Sosyal alanda yapılan inkılâplar.okuma, anlatım, tartışma
11Türkiye’de kadın haklarının gelişimi.okuma, anlatım, tartışma
12Cumhuriyet dönemindeki ekonomik gelişmeler.okuma, anlatım, tartışma
13Atatürk’ün tarih anlayışı ve Türk Tarih Kurumu.okuma, anlatım, tartışma
14Atatürk’ün Türk diline verdiği önem ve Türk Dil Kurumu.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Selami Kılıç, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyete Türk Devrimi ve Fikir Temelleri, İstanbul, 2005; Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995; Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1995; Hakkı Uyar, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, 1999; Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, I-V, İstanbul, 1991; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, 2002; Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Ankara, 1983; Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Ankara, 1981; Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, I-II, 1920-1927, İzmir, 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr