Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300106101SANAT TARİHİ Zorunlu362
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bir bilim dalı olarak Sanat Tarihi’nin tanımı, doğuşu, gelişimi, Sanat Tarihinin alanı ve Sanat Tarihi’ne yardımcı bilim dallarının Sanat Tarihi’yle olan ilişkileri, mimari eser ve mimari eser kavramı, fiziki çevre kavramlarının görsel malzemelerle kavratılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Sanat tarihinin tanımı ve kapsamını öğrenir.
6Sanat tarihinin bilim dalı olarak ortaya çıkışını kavrar.
7Sanat tarihinin çalışmalarında yararlandığı bilim dallarını öğrenir.
8Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını ayırt etmeyi öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bir bilim dalı olarak Sanat Tarihi’nin tanımı, doğuşu, gelişimi, Sanat Tarihinin alanı ve Sanat Tarihi’ne yardımcı bilim dallarının Sanat Tarihi’yle olan ilişkileri, mimari eser ve mimari eser kavramı, fiziki çevre ve benzeri konular .
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Konunun tanımı ve önemi Teorik ders, okuma, kaynak tarama
2Sanat tarihinin tanımı ve kapsamı Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3Sanat-Tarih, Sanat Kültür ilişkisi Teorik ders, okuma, kaynak tarama
4Sanat-toplum- sanatçı ilişkisi Teorik ders, okuma, kaynak tarama
5Sanat tarihinin bilim dalı olarak ortaya çıkışı Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6Sanat tarihinin bilim dalı olarak ortaya çıkışı Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Sanat tarihinin çalışmalarında yararlandığı bilim dalları Teorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Sanat tarihinin çalışmalarında yararlandığı bilim dallar- Arkeoloji Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Sanat tarihinin çalışmalarında yararlandığı bilim dalları- Tarih Teorik ders, okuma, kaynak tarama
11Sanat tarihinin çalışmalarında yararlandığı bilim dalları –Halk bilim, folklor, Etnografya, etnoloji Teorik ders, okuma, kaynak tarama
12Sanat tarihinin çalışmalarında yararlandığı bilim dalları- Nümizmatik, Tarihi coğrafya Teorik ders, okuma, kaynak tarama
13Sanat tarihinin çalışmalarında yararlandığı bilim dallar- Epigrafi, Mitoloji ve Mimarlık Tarihi Teorik ders, okuma, kaynak tarama
14Dinlerin Sanata bakışları ve sanat üzerindeki etkileri Teorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hazırlanmış ders notları Selçuk Mülayim, Sanat Tarihi Metodu, İstanbul, 1983. - Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1971. - Oluş Arık, Sanat Tarihi, Ankara, 1975. - Doğan
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr