Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300106202OSMANLI SOSYO-İKTİSAT TARİHİ - II Zorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, XV ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik organizasyonunu aynı dönemin Avrupa organizasyonlarıyla karşılaştırmalı olarak incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet dağlar
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Klasik dönem Osmanlı ekonomik teşkilatını kavrayabilme.
12Klasik dönem Osmanlı ekonomik teşkilatını kavrayabilme.
13Osmanlı ekonomik yapısının genel özelliklerini irdeleyebilme.
14Osmanlı ekonomik yapısının genel özelliklerini irdeleyebilme.
15Osmanlı ekonomik teşkilatını Avrupa ekonomik teşkilatı ile kıyaslayarak sentez yapabilme.
16Osmanlı ekonomik teşkilatını Avrupa ekonomik teşkilatı ile kıyaslayarak sentez yapabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste kuruluştan itibaren XVI. yüzyıl sonuna kadar olan dönemde Osmanlı ekonomik teşkilatı ile Osmanlı iktisadî anlayışı Avrupa teşkilatı ile karşılaştırılmalı olarak ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanımı ve Konularokuma, anlatım, tartışma
2Kuruluş devri Osmanlı toplum ve ekonomisiokuma, anlatım, tartışma
3İlk dönem Osmanlı ekonomik teşkilatıokuma, anlatım, tartışma
4Osmanlı ekonomik teşkilatının etkilendiği unsurlarokuma, anlatım, tartışma
5Osmanlı iktisadi görüşüokuma, anlatım, tartışma
6Osmanlı Devleti’nde gelir kaynakları ve harcamalarokuma, anlatım, tartışma
7Osmanlı Devleti ve tarıma dayalı ekonomiokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Osmanlı ekonomisinde ticaretin yeriokuma, anlatım, tartışma
10Osmanlı-Avrupa ekonomik ilişkileriokuma, anlatım, tartışma
11Sosyal iktisadi yapıda devletin rolüokuma, anlatım, tartışma
12Avrupa’nın Osmanlı ekonomisine etkileriokuma, anlatım, tartışma
13Sanayi ve esnaflıkokuma, anlatım, tartışma
14Dönemin genel bir değerlendirmesiokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. S. Faroqhi, Osmanlı'da Kentler ve Kentliler, Çev. N. Kalaycıoğlu, İstanbul 1993. 2. S. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, 2 cilt, İstanbul 1982. 3. Halil İnalcık, The Ottoman Empire, Londra 1973. 4. N. Beldiceanu, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Çev. S. Taninli, İstanbul 1992. 5. Ş. Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500-1914, İletişim Yay, İstanbul, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr