Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300106201OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ - II Zorunlu363
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Altı yüz yıllık Osmanlı Devleti tarihinin merkez ve taşra teşkilatı hakkında ayrıntılı bilgi vermek. Ayrıca Osmanlı Devleti kültür ve medeniyeti hakkında da genel bilgi vermek dersin temel amacıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma.
12Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olma.
13Osmanlı Devleti’nin işleyişinde kurumların yerini ve önemini kavrar.
14Osmanlı Devleti’nin işleyişinde kurumların yerini ve önemini kavrar.
15Osmanlı devletinde toprak işletmeciliğini, timar ve tahrir sistemini bilir.
16Osmanlı devletinde toprak işletmeciliğini, timar ve tahrir sistemini bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilatı, medreselerin ıslahı, timar sistemi, tahrir sistemi, maliye teşkilat ve vergiler, beylerbeyliği ve eyalet idaresi, kaza idaresi ve kadılar işlenecektir. Ayrıca bir İslam Kurumu olan vakıfların Osmanlı Devletinde almış olduğu şekil ve şehirlerin gelişmesindeki rolü incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Medreselerin ıslah çalışmaları.okuma, anlatım, tartışma
2Osmanlı Medeniyetinin zirveye ulaşması ve içine kapanmasıokuma, anlatım, tartışma
3Islahat çalışmaları.okuma, anlatım, tartışma
4Osmanlı Devleti’nde arazi, çeşitleri ve kullanımı.okuma, anlatım, tartışma
5Osmanlı’da tahrir sistemi.okuma, anlatım, tartışma
6Osmanlı vergi düzeni, çeşitleri; şeri vergiler, örfi vergiler.okuma, anlatım, tartışma
7Timar sistemi ve kökeni.okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Dirlik çeşitleriokuma, anlatım, tartışma
10Eyalet ve sancak idaresi idaresi.okuma, anlatım, tartışma
11Kaza idaresi ve kadılar.okuma, anlatım, tartışma
12Osmanlı’da adalet sisteminin bozulması.okuma, anlatım, tartışma
13Vakıf kurumu ve işleyişi.okuma, anlatım, tartışma
14Genel değerlendirme.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Mustafa Nuri Paşa, Netâicu’l-Vukûèât, Kurumlarıyla Osmanlı Tarihi I-IV, Haz. Yılmaz Kurt, Ankara 2008. - Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c. I-II, İstanbul 2005. - Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, çev, Halil Berktay, c. I, İstanbul 2000. - Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri, I-IX, İstanbul. - -----------------, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara 1988. - Halil Cin / A. Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, I-II, Konya 1989. - Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügatı, İstanbul 1986. - Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara 1991. - Yusuf Oğuzoğlu, Osmanlı devlet Anlayışı, İstanbul 2000. - Haldun Eroğlu, Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu, İstanbul 2004. - İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapukulu Ocakları II, Ankara 1988. - ----------------, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1988. - ----------------, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1988. - Yusuf Halaçoğlu XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr