Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300106400OSMANLI PALEOGRAFYASI - IV Zorunlu364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti’ndeki kurumların kullandığı dil ve terminoloji ile birlikte kullanılan el yazılarını iyi derecede tanıyabilme ve okuyabilmedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sönmez
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Osmanlı Devleti’nin XVII. XVIII. Yüzyıl diplomatik diline hakim olma
7XVII. XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında rika hattıyla yazılan belgeleri iyi derecede okuyabilir
8Ferman, berat, ilam ve benzeri diplomatik terminolojiyi bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı kurumları arası yazışmalardan bol miktarda örnekler okutulacaktır. Başta el yazmaları ve daha sonra rika, sülüs ve talik yazılarından oluşan örnek belgeler öğrencilere okutulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Epigrafya ve Paleografya dersi hakkında genel bilgi verilmesi.okuma, anlatım, tartışma
2Osmanlı Devleti’nde kurumla arası yazışmalar ve kullanılan yazı çeşitleri.okuma, anlatım, tartışma
3El yazması örneklerini öğrencilerle beraber okuyup, anlaşılmayan kelimeleri sözlük yardımıyla araştırılması.okuma, anlatım, tartışma
4Basit el yazmaların okunması.okuma, anlatım, tartışma
5El yazmalarında XVII. XVIII. Yüzyılın başlarında kullanılan dilin özellikleri.okuma, anlatım, tartışma
6Örnek okumalarokuma, anlatım, tartışma
7Örnek okumalarokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Halk tarafından verilen resmi dilekçelerin okunması ve işlem kuralları.okuma, anlatım, tartışma
10XVII. XVIII. yüzyılın sonlarında kullanılan el yazmaları ve çeşitleriokuma, anlatım, tartışma
11El yazılarının tanıtımıokuma, anlatım, tartışma
12Basit rika harfleriyle yazılmış el yazıları okumakokuma, anlatım, tartışma
13Örnek okumalarokuma, anlatım, tartışma
14Örnek okumalarokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Jan Reychman/Ananıasz Zajaczkowskı, Osmanlı –Türk DiplomatikasıEl Kitabı, çev. M.Fethi Atay, İstanbul 1993. - Yılmaz Kurt, Osmanlıca Dersleri I-II,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma8432
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ11            
ÖÇ21            
ÖÇ31            
ÖÇ44            
ÖÇ55            
ÖÇ65            
ÖÇ75            
ÖÇ85            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr