Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105102OSMANLI SOSYO-İKTİSAT TARİHİ - I Zorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti’nin iktisadi sistemini tanır .
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dağlar
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Osmanlı Devleti’nin ekonomik durumunu kavrar
7Osmanlı vergi sistemini diğer ülkelerin vergi sistemleriyle karşılaştırır
8Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısı ile toplumsal yaşam arasındaki ilişkiyi saptar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nin iktisadi yapısı ve toplumsal yaşama etkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı Devleti’nin iktisadi zihniyetiokuma, anlatım, tartışma
2Osmanlı İmparatorluğu’nda devlet ve ekonomiokuma, anlatım, tartışma
3Osmanlı tımar sisteminin doğuşuokuma, anlatım, tartışma
4Osmanlı tımarının askeri boyutlarıokuma, anlatım, tartışma
5Osmanlı vergi sistemiokuma, anlatım, tartışma
6Osmanlı gümrük rejimiokuma, anlatım, tartışma
7Malikâne uygulamalarıokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9İltizam uygulamalarıokuma, anlatım, tartışma
10İlk Osmanlı Parasıokuma, anlatım, tartışma
11Erken Osmanlı dönemi para düzeniokuma, anlatım, tartışma
12Fiyat devrimi ve Osmanlı parasıokuma, anlatım, tartışma
13Osmanlı döneminde yapılan devalüasyonlarokuma, anlatım, tartışma
14Sonuç ve Değerlendirmelerokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000. 2- Ömer Lütfi Barkan, Timar, MEB İA, 12/I, ss. 286-333. 3- Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1996. 4- Erol Özvar, Osmanlı Maliyesinde Malikâne Uygulaması, İstanbul 2003. 5- Eftal Batmaz, İltizam Sisteminin 18. Yüzyıldaki Boyutları, AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, c: XVIII, sayı: 29, Ankara 1997, ss. 39-50. 6- Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ13444444544444
ÖÇ23444444544444
ÖÇ33444444544444
ÖÇ43444444544444
ÖÇ53444444544444
ÖÇ63444444544444
ÖÇ73444444544444
ÖÇ83444444544444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr