Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105105TARİH SOSYOLOJİSİ Zorunlu352
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyoloji-tarih ilişkisinden yola çıkarak tarihin sosyolojik boyutunu ele almak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sönmez
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Tarih ve topluma ilişkin temel kavramları tanımlar.
12Tarih ve topluma ilişkin temel kavramları tanımlar.
13Tarih ve toplum içerisindeki unsurları biraraya getirip genellemelere ulaşır.
14Tarih ve toplum içerisindeki unsurları biraraya getirip genellemelere ulaşır.
15Tarih ve toplumu meydana getiren unsurları değerlendirir.
16Tarih ve toplumu meydana getiren unsurları değerlendirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarih ve toplum üzerine yaklaşımlar, tarih-toplum ilişkisi, tarih sosyolojisi çalışmaları, Türk tarihinin sosyolojik analizi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarih ve toplum üzerine yaklaşımlar Teorik ders, okuma, kaynak tarama
2Diyalektik materyalizm-İslam’ın tarih düşüncesi Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3Türk sosyolojisinde tarihin yeri Teorik ders, okuma, kaynak tarama
4İbni Haldun’un sosyoloji ve tarih anlayışı Teorik ders, okuma, kaynak tarama
5Max Weber: Bilim, Sosyal Bilim, Metodoloji ve Belli tarihi yaklaşımlar Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6Tarih tezine sosyal yaklaşımlar Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Türk toplumunun yapısı mülkiyet biçimi Teorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Türkiye’de milli tarih tezi ile ilgili görüşler Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Ortaasya Mezopotamya kültürü Teorik ders, okuma, kaynak tarama
11Türk tarihine bütüncül bir bakış Teorik ders, okuma, kaynak tarama
12Yazıtlar ve destanlar sosyolojisi Teorik ders, okuma, kaynak tarama
13Destanlarda aile ve evlilik Teorik ders, okuma, kaynak tarama
14Oğuz destanının dünya görüşü Teorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ramazan Yelken, Tarih Sosyolojisi, Vadi Yayınları, Ankara 2007 Orhan Türkdoğan, Türk Tarihinin Sosyolojisi, Turan Yayıncılık, İstanbul 1996 Ferdan Ergut-Ayşen Uysal, Tarihsel Sosyoloji, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2007 Doğan Ergun, Sosyoloji ve Tarih, İmge Yayınları, Ankara 2005 Korkut Tuna, Yeniden Sosyoloji, Karakutu Yayınları, İstanbul 2002 Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ11            
ÖÇ22            
ÖÇ32            
ÖÇ45            
ÖÇ51            
ÖÇ65            
ÖÇ75            
ÖÇ85            
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr