Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105103TÜRK HUKUK TARİHİ - I Zorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Hukuk tarihinin konusu, bölümleri, dönemleri, Türk hukuk tarihinin önemi ve kaynakları ile Osmanlı hukuk sistemi ve özellikle İslam hukuku ve yargılama sisteminin öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11slam hukuk sisteminin gelişmesi ve Türk hukuk tarihine etkilerini listeleyebilme
12slam hukuk sisteminin gelişmesi ve Türk hukuk tarihine etkilerini listeleyebilme
13Osmanlı hukuk sisteminin ortaya çıkışı ve mantığını kavrayabilme.
14Osmanlı hukuk sisteminin ortaya çıkışı ve mantığını kavrayabilme.
15Örf-adetler ve yargılama sistemini yorumlayabilme.
16Örf-adetler ve yargılama sistemini yorumlayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste, Türk hukuk tarihinin en eski dönemleri ve İslamiyet sonrası ortaya çıkan yeni hukuk sistemi değerlendirilecektir. Ayrıca özellikle Osmanlılar döneminde örfi ve şer’i hukukun birlikte fakat farklı alanlarda kullanılması analiz edilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanımı, Konular, Kaynaklarokuma, anlatım, tartışma
2Hukuk kavramı, konusu ve bölümleriokuma, anlatım, tartışma
3İslamiyet’ten önceki Türklerde hukukokuma, anlatım, tartışma
4İslam hukuku ve gelişmesiokuma, anlatım, tartışma
5İslam dönemi Osmanlı-Türk hukukuokuma, anlatım, tartışma
6Osmanlı hukuk sisteminin gelişmesiokuma, anlatım, tartışma
7Klasik dönem Osmanlı hukuku sistemiokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9XVII. yüzyılda hukuk alanında yaşanan gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
10Tanzimat dönemine kadar Osmanlı hukuk sistemiokuma, anlatım, tartışma
11Osmanlı hukukunda reformlarokuma, anlatım, tartışma
12Osmanlı hukuk tarihinde kanunnameler-fetvalarokuma, anlatım, tartışma
13Osmanlı yargı sistemi ve işleyişiokuma, anlatım, tartışma
14Dönemin Genel Değerlendirmesiokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.C. Üçok, A. Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 1982. 2. Erol Özbilgen, Osmanlı Hukuku'nun Yapısı, İstanbul 1985. 3. Ahmet Akgündüz, Mukayeseli İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Diyarbakır 1986. 4. Sabri Şakir Ansay, Hukuk Tarihinde İslâm Hukuku, Ankara 1953
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr