Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105100YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ - I Zorunlu354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yakınçağ Avrupa’sında meydana gelen siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerin incelenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Cem DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Yakınçağ da Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını ve bu yapının değişim sürecini analiz eder.
12Yakınçağ da Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını ve bu yapının değişim sürecini analiz eder.
13Fransız İhtilalinin neden ve sonuçlarını inceler.
14Fransız İhtilalinin neden ve sonuçlarını inceler.
15Viyana Kongresi´nden sonra Avrupa’daki yeni statü ve ittifaklar sistemini öğrenir.
16Viyana Kongresi´nden sonra Avrupa’daki yeni statü ve ittifaklar sistemini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Fransız İhtilâlı’ndan 1815 Viyana Kongresine kadar Avrupa’da meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İngiltere’de burjuvazi devrimiokuma, anlatım, tartışma
2Amerikan bağımsızlık savaşıokuma, anlatım, tartışma
3Yakınçağ Başlarında Avrupaokuma, anlatım, tartışma
41789 Fransız İhtilalını hazırlayan ortamokuma, anlatım, tartışma
51789 Fransız İhtilalıokuma, anlatım, tartışma
6Fransız İhtilalı ve Avrupaokuma, anlatım, tartışma
7Fransa’da Napolyon Bonapart dönemiokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Napolyon’un Mısır’ı işgaliokuma, anlatım, tartışma
10Napolyon’un düşüşü ve Avrupa siyasetinde yol açtığı sorunlarokuma, anlatım, tartışma
11Viyana Konferansıokuma, anlatım, tartışma
12Viyana Statüsün Korunması için alınan önlemlerokuma, anlatım, tartışma
13Viyana Statüsüne karşı sosyal ve siyasi tepkilerokuma, anlatım, tartışma
14Sonuç ve değerlendirmeokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
N.V. Yeliseyeva, Yakın Çağlar Tarihi, İstanbul: Yordam Kitap, 2010Leo Huberman, Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, İstanbul: İletişim Yayınları, 2009Stephan J. Lee, Avrupa Tarihinden Kesitler, Ankara: Dosr Kitapevi, 2004Daniel Guerin, Fransa’da Sınıf Mücadelesi 1793-95, İstanbul: Yazın Yayıncı.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma8432
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444444444
ÖÇ24444444444444
ÖÇ34444444444444
ÖÇ44444444444444
ÖÇ54444444444444
ÖÇ64444444444444
ÖÇ74444444444444
ÖÇ84444444444444
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr