Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300105303OSMANLI TARİHİ - III (1622-1789) Zorunlu353
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
1622-1789 yılları arası Osmanlı Siyasi Tarihini kavratmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sönmez
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Osmanlı Devleti’nin güç kaybına uğradığı dönemlerde Osmanlı-Avrupa mukayesesinin yapılması, ayrıştırılması.
12Osmanlı Devleti’nin güç kaybına uğradığı dönemlerde Osmanlı-Avrupa mukayesesinin yapılması, ayrıştırılması.
13Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu dönemden sonra çağdaşları ile ilmî, dinî, teknik, ekonomik yönlerden karşılaştırılması, Osmanlı’nın çağdaşlarına göre güç kaybına uğramasının arkasında hangi faktörlerin yattığının belirlenmesi
14Osmanlı Devleti’nin zirvede olduğu dönemden sonra çağdaşları ile ilmî, dinî, teknik, ekonomik yönlerden karşılaştırılması, Osmanlı’nın çağdaşlarına göre güç kaybına uğramasının arkasında hangi faktörlerin yattığının belirlenmesi
15Osmanlı İmparatorluğu’nun mutlak monarşiden meşruti monarşiye ve cumhuriyete geçişte niçin geç kaldığının sosyal, kültürel boyutlarıyla ortaya konulması
16Osmanlı İmparatorluğu’nun mutlak monarşiden meşruti monarşiye ve cumhuriyete geçişte niçin geç kaldığının sosyal, kültürel boyutlarıyla ortaya konulması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Tarihinin 1622-1789 yılları arası döneminde siyasi olaylarının incelenmesi ve çağdaşlarıyla olan siyasi ilişkilerin değerlendirilmesi. Bu dönemde Osmanlı Devletinde görülen iç ve dış olaylar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1II. Osman dönemi, Lehistan meselesi, İsyan ve sonuçları, II. Osman’ın katledilmesi; I. Mustafa Zamanıokuma, anlatım, tartışma
2IV. Murat, Sultan İbrahim IV. Mehmet Zamanları okuma, anlatım, tartışma
3II. Mustafa’nın cülusundan Karlofça’ya kadar gelişen olaylar. Kutsal ittifak ve Osmanlı savaşlarıokuma, anlatım, tartışma
4Karlofça Antlaşması’ndan sonra iç Olaylar, Edirne vakası, idari, mali, askeri ıslahatlarokuma, anlatım, tartışma
5Prut seferi ve sonuçlarıokuma, anlatım, tartışma
6Osmanlı Rus ilişkileriokuma, anlatım, tartışma
71711 sonrasında Osmanlı-Venedik ve Osmanlı-Avusturya savaşlarıokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Lale Devri ve önemi, Patrona Halil İsyanı ve sonuçlarıokuma, anlatım, tartışma
101730-1736 sonrasında Osmanlı, Irak, İran, Azerbaycan ilişkileri ve gelişen olaylarokuma, anlatım, tartışma
111736-1740 arasında Osmanlı-Avusturya ve Osmanlı-Rus savaşları ve sonuçlarıokuma, anlatım, tartışma
12Osmanlı İran savaşlarının ikinci safhası: 1737 sonrasında vuku bulan hadiselerokuma, anlatım, tartışma
13Küçük Kaynarca, Yaş, Ziştovi Antlaşmaları Süreci ve konjonktürüokuma, anlatım, tartışma
14Genel Değerlendirmeokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma; Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, Filiz Kitabevi, İstanbul; İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yayınları, İstanbul.; Donalt Quataert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, İletişim Yayınları, İstanbul. ;Erick Jan Zürcher, Moderleşen Türkiyenin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul, Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr