Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300104203OSMANLI TARİHİ - II (1453-1622) Zorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devletinin 15.yüzyılın ortalarından 17.yüzyılın ilk çeyreğine kadar ki siyasal gelişmeleri hakkında bilgi vermek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sönmez
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
1115 ve 17. Yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nin siyasal durumunu öğreneceklerdir.
1215 ve 17. Yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti'nin siyasal durumunu öğreneceklerdir.
13II. Mehmed, Bayezid II, Selim I, Dönemi askerî ve siyasi faaliyetleri öğreneceklerdir.
14II. Mehmed, Bayezid II, Selim I, Dönemi askerî ve siyasi faaliyetleri öğreneceklerdir.
15İstanbul'un Fethi'ni öğreneceklerdir.
16İstanbul'un Fethi'ni öğreneceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Tarihinin 1453-1622 yılları arası döneminde siyasi olaylarının incelenmesi ve çağdaşlarıyla olan siyasi ilişkilerin değerlendirilmesi. Bu dönemde Osmanlı Devletinde görülen iç ve dış olaylar. Osmanlı’nın bir dünya devleti olması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İstanbulun fethiokuma, anlatım, tartışma
2Fatih döneminin önemli olaylarıokuma, anlatım, tartışma
3Fatih döneminin önemli olaylarıokuma, anlatım, tartışma
4Fatih döneminde devlet teşkilatındaki gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
5II.Bayezit dönemi olaylarıokuma, anlatım, tartışma
6II.Bayezit dönemi olaylarıokuma, anlatım, tartışma
7Cem Sultan Olayı (1481-1495)okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Yavuz Sultan Selim dönemi(1512-1520)okuma, anlatım, tartışma
10Yavuz’un Mısır Seferi (Memlük Seferi)okuma, anlatım, tartışma
11Yavuz Sultan Selim'in doğu siyasetiokuma, anlatım, tartışma
12Kanuni Sultan Süleyman dönemi(1520-1566)okuma, anlatım, tartışma
13II.Selim dönemi (1566-1574)okuma, anlatım, tartışma
14III.Murat dönemi (1574-1595)okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Osmanlı Tarihi El Kitabı, Ed: Tufan Gündüz, Ankara 2012, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr