Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300104200OSMANLI PALEOGRAFYASI - IIZorunlu243
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerinde yazışmalarda ayrı ayrı yazı şekilleri kullanmışlardır. Bu derste öğrencilere bu yazı şekillerinden örnek belgeler okutturularak, ileride yapılacak arşiv ve kütüphane çalışmalarında başarılı olmalarını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ÖZYÜREK
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Toplumsal sorumluluk bilinciyle, bireysel veya grup çalışması ortamında toplumdaki tarihe olan ilgiyi artırabilecek, konferans ve seminer gibi faaliyetlerde daha fazla kişiye hitap ederek toplumsal aydınlanmaya katkıda bulunacaklardır.
10Toplumsal sorumluluk bilinciyle, bireysel veya grup çalışması ortamında toplumdaki tarihe olan ilgiyi artırabilecek, konferans ve seminer gibi faaliyetlerde daha fazla kişiye hitap ederek toplumsal aydınlanmaya katkıda bulunacaklardır.
11Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
12Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
13Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır
14Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı İmparatorluğu’nun çeşitli dönemlerinde yazışmalarda ayrı ayrı kullanılan yazı şekillerinin öğretim faaliyeti.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1El yazması harfleri tanıtılacak.Okuma, kritize etme
2Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
3Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
4Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
5Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
6Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
7Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
8 Ara Sınav
9 Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
10 Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
11 Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
12 Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
13 Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
14 Arşiv belgeleri okutulacak ve belgelerin tahlili yapılacaktır.Okuma, kritize etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI (1878-1920) , TC. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINI, ANKARA, 2007. OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİLER (1915 – 1920), TC. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINI, ANKARA, 1995
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Sözlü Sınav170
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı130
Sözlü Sınav170
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Alan Çalışması8216
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr