Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300103104TARİHİ COĞRAFYA - I Zorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bugün araştırılan bir alanın geçmişteki coğrafyasını ortaya koyan tarihi coğrafya, bu ders kapsamı içinde teorik olarak verilmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Tarihi coğrafyanın tanımı ve konusu
12Tarihi coğrafyanın tanımı ve konusu
13Tarihi coğrafyanın gelişimi
14Tarihi coğrafyanın gelişimi
15Eski şehirlerin konumların gibi alanlarda bilgi sahibi olacaklardır.
16Eski şehirlerin konumların gibi alanlarda bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarihle Coğrafya arasındaki ilişkinin ortaya konulması ve coğrafyanın tarihi olaylara etkisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarihi coğrafyanın tanımı ve konusuokuma, anlatım, tartışma
2Tarihi coğrafyanın coğrafya bilimi içendeki yeriokuma, anlatım, tartışma
3Tarihi coğrafyanın gelişimiokuma, anlatım, tartışma
4Tarihi coğrafyada geçmiş dönemlere ait yazılı belgelerin değerlendirilmesiokuma, anlatım, tartışma
5Prehistorik dönemde sosyo-ekonomik faaliyetlerokuma, anlatım, tartışma
6Tarihi dönemlerde sosyo-ekonomik faaliyetlerokuma, anlatım, tartışma
7Tarihi dönemlerde sosyo-ekonomik faaliyetlerokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Tarihi dönemlerde ticaret ve ticaret yollarıokuma, anlatım, tartışma
10Prehistorik dönemde yerleşmeler ve bu yerleşmelerin coğrafi faktörlerle ilişkisiokuma, anlatım, tartışma
11Tarihi dönemler boyunca yerleşmeler ve bu yerleşmelerin coğrafi faktörlerle ilişkisiokuma, anlatım, tartışma
12Şehir yerleşmelerinin ortaya çıkışı ve şehirlerin tarihi süreçte tekamülüokuma, anlatım, tartışma
13Eski yerleşme kalıntılarıokuma, anlatım, tartışma
14Anadolu’da Tarihi Kentler (Thrakia, Bithynia, İonia, Mysia, Phrygia Paphlagonia, Lykaonia, Arzava, Pisidia, Lydia, Karia, Lykia, Pamphylia, Kilikia)okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mitchel, J.B.,Historical Geography. Hodder and Stoughton Ltd, London 1975. Doğanay, H., Coğrafyaya Giriş. Atatürk Üniv. Yay. No:726, Kazım Karabekir EğitimFak.Yay.No:23,Erzurum1992. Elibüyük,M, Matematik Coğrafya. Ekol Yayınevi, Ankara 1995. Gümüşçü,O, Tarihi Coğrafya, Yeditepe yay., İstanbul 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma8432
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr