Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300103103OSMANLI TARİHİ - I (1300-1453) Zorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan İstanbul’un fethine kadar meydana gelen siyasi gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Serpil Sönmez
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu öğreneceklerdir.
12Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu öğreneceklerdir.
13Osman Bey, Orhan Bey, I. Murad, I.Bayezid dönemi siyasi faaliyetleri öğreneceklerdir.
14Osman Bey, Orhan Bey, I. Murad, I.Bayezid dönemi siyasi faaliyetleri öğreneceklerdir.
15Osmanlıların Rumeli'ye Geçişini öğreneceklerdir.
16Osmanlıların Rumeli'ye Geçişini öğreneceklerdir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devletinin kuruluşu. Osmanlı Tarihinin 1299-1453 yılları arası döneminde meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik hadiseleri, Osmanlı Devleti’nin çağdaşı devletlerle olan ilişkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kayıların Anadolu'ya Gelişiokuma, anlatım, tartışma
2Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu ve Problemlerokuma, anlatım, tartışma
3Osman Bey Dönemi siyasi Faaliyetlerokuma, anlatım, tartışma
4Orhan Bey Döneminde siyasi gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
5Orhan Bey Döneminde siyasi gelişmelerokuma, anlatım, tartışma
6Osmanlıların Rumeliye Geçişiokuma, anlatım, tartışma
7Osmanlıların Rumeliye Geçişiokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9I. Murat Döneminde Rumeli ve Anadolu'daki fetihlerokuma, anlatım, tartışma
10I. Bayezid Batı Siyaseti ve Anadolu siyasetiokuma, anlatım, tartışma
11Ankara Savaşı ve Osmanlı'da Fetret Devriokuma, anlatım, tartışma
12I. Mehmet'in Anadolu ve Rumeli siyasetiokuma, anlatım, tartışma
13II. Murat Dönemi Anadolu ve Balkan siyasetiokuma, anlatım, tartışma
141453 e kadar ki siyasi olaylarokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Osmanlı Tarihi El Kitabı, Ed: Tufan Gündüz, Ankara 2012, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444544444
ÖÇ24444444544444
ÖÇ34444444544444
ÖÇ44444444544444
ÖÇ54444444544444
ÖÇ64444444544444
ÖÇ74444444544444
ÖÇ84444444544444
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr