Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300103102ORTA VE YENİ ÇAĞDA AVRUPA TARİHİ - I Zorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Batı Roma İmparatorluğu’nun 476 yılında sona ermesinden 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethine kadar geçen süre içerisinde, siyasi ve sosyal yönleriyle Avrupa tarihini ve 1500-1789 Avrupa'daki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri kavratmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Cem DOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Roma İmparatorluğu’nun dağılması ve Avrupa’yı oluşturan şartları açıklayabilme.
10Roma İmparatorluğu’nun dağılması ve Avrupa’yı oluşturan şartları açıklayabilme.
11Kutsal Roma-Alman İmparatorluğu ile Roma-Katolik Kilisesi’nin Avrupa’ya etkilerini gösterebilme.
12Kutsal Roma-Alman İmparatorluğu ile Roma-Katolik Kilisesi’nin Avrupa’ya etkilerini gösterebilme.
1316. Yüzyılda Avrupa'daki siyasi gelişmeleri açıklayabilme.
1416. Yüzyılda Avrupa'daki siyasi gelişmeleri açıklayabilme.
15XVII. Yüzyılda Avrupa'daki siyasal ve sosyal gelişmeleri açıklayabilme.
16XVII. Yüzyılda Avrupa'daki siyasal ve sosyal gelişmeleri açıklayabilme.
17XVIII. Yüzyılda Avrupa'daki siyasi ve ekonomik gelişmeleri açıklayabilme.
18XVIII. Yüzyılda Avrupa'daki siyasi ve ekonomik gelişmeleri açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste Batı Roma İmparatorluğu’nun 476 yılında sona ermesinden 1453 yılında İstanbul’un Türkler tarafından fethine kadar geçen süre içerisinde, siyasi ve sosyal yönleriyle Avrupa tarihi ve 1500-1789 Avrupa'daki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler anlatılacak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1KaynaklarOkuma, kritize etme
2Kavimler Göçünün NedenleriOkuma, kritize etme
3Kavimler GöçüOkuma, kritize etme
4Roma İmparatorluğu’nun İkiye AyrılmasıOkuma, kritize etme
5Batı Roma İmparatorluğu’nun YıkılmasıOkuma, kritize etme
6Karolenj İmparatorluğu ve Kutsal Roma Germen İmparatorluğuOkuma, kritize etme
7İtalyan Şehir DevletleriOkuma, kritize etme
8 Ara Sınav
916. Yüzyıl Başlarında AvrupaOkuma, kritize etme
1016. Yüzyılda Osmanlı Avrupa İlişkileriOkuma, kritize etme
11Avrupa'da dinsel çatışmalar ve etkileriOkuma, kritize etme
12Coğrafi Keşifler Sonrası Avrupa EkonomosiOkuma, kritize etme
13Coğrafi Keşifler Sonrası Osmanlı EkonomosiOkuma, kritize etme
14Batı'nın Denizlerde Üstünlüğü SağlamasıOkuma, kritize etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Colin Mcevedy, Ortaçağ Tarih Atlası, Sabancı Üni. yay, 2004. 2. Henri Pirene, Ortaçağ Avrupası’nın Ekonomik ve Sosal Tarihi, İstanbul 2007. 3. Fernand Braudel, Akdeniz, İstanbul 2007. 4. Muammer Gül, Ortaçağ Avrupa Tarihi, İstanbul 2009. 5. Claude Cahen, Haçlı Seferleri Zamanında Doğu Ve Batı, İstanbul 2010. 6. Steven Runciman, Konstantinopolis Düştü, 29 Mayıs 1453, İstanbul1999. 7. J.M. Roberts, Avrupa Tarihi. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Adam Yay.2003. 8. Oral Sander, Siyasi Tarih, Ankara 1998 9. A.Mesut Küçükkalay, Coğrafi Keşifler ve Ekonomiler William H. McNeill, Dünya Tarihi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Alan Çalışması8216
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
ÖÇ17             
ÖÇ18             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr