Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300103301İSLAM TARİHİ - III Zorunlu234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Emeviler Dönemi İslam Coğrafyası ve Türk-Arap Münasebetleri.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ali İPEK
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Emevî hanedanının sonuna dek İslâm devletinin siyasî tarihini özetleyebilme.
12Emevî hanedanının sonuna dek İslâm devletinin siyasî tarihini özetleyebilme.
13İslâm fetihlerini ve İslâm Devletinin yayılmasının dinamiklerini belirtebilme.
14İslâm fetihlerini ve İslâm Devletinin yayılmasının dinamiklerini belirtebilme.
15Mevali Politikasının İslâmiyet’in yayılışına etkilerini analiz edebilme.
16Mevali Politikasının İslâmiyet’in yayılışına etkilerini analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türklerle Müslüman Araplar arasındaki ilk ilişkiler, Hilafetin saltanata dönüşmesi, Emeviler döneminde Türk yurtlarına yapılan fetih hareketleri ve Kuteybe b. Müslim’in bu fetihlerdeki yeri ve önemi Emeviler devrinde Ehli beytle olan mücadeleler ve Emevi iktidarının sonu.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Emevî hanedanının (661-750) kuruluşu ve Muaviye dönemi.okuma, anlatım, tartışma
2Muaviye ve Yezid Dönemleri Ehl-i Beyt’le Münasebetlerokuma, anlatım, tartışma
3Emeviler’de yeni dönem: Mervan b. Hakemokuma, anlatım, tartışma
4Abdülmelik b. Mervan, I. Velid ve Süleyman b. Abdülmelik (715-717) dönemleri.okuma, anlatım, tartışma
5İlk Türk-Arap Münasebetleri .okuma, anlatım, tartışma
6Kuteybe b. Müslim ve Türkistan’ın fethi.okuma, anlatım, tartışma
7Ömer b. Abdülaziz (717-720) Devri olaylarıokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Yezid b. Abdülmelik (720-724), Hişam b. Abdülmelik (724-743) dönemleri.okuma, anlatım, tartışma
10II. Velid b. Yezid (743-744), III. Yezid b. Velid (744) dönemleriokuma, anlatım, tartışma
11Arap Milliyetçiliği ve Emeviler’in Mevali Politikasıokuma, anlatım, tartışma
12Emeviler’in Ehl-i Beyt’le Münasebetleriokuma, anlatım, tartışma
13Emevilerin Türgiş ve Hazarlarla Münasebetleriokuma, anlatım, tartışma
14II. Mervan b. Muhammed (744-750) ve Emevi Hanedanlığının Sonuokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bartold, W. (çev. Fuat Koprülü), (1939) İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara. 2. Hitti, Philip H. (çev. Salih Tuğ),(1986) Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (IV Cilt), İstanbul, Boğaziçi Yayınları. 3. Üçok, Bahriye (1968), İslam Tarihi: Emeviler ve Abbasiler Ankara. 4. Lewis, Bernard (çev. H.D.Yıldız) (1969), Tarihte Araplar, İstanbul. 5. Zeydan, Corci (çev. Z. Meganiz) (1328/19..), İslam Medeniyeti Tarihi (IV Cilt), İstanbul (Osmanlıca) 6. Wellhausen, J. (çev. Fikret Işıltan) (1963) Arap Devleti ve Sukutu, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma8432
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr