Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300103303ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - III Zorunlu233
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hitit İmparatorluğu’nun Siyasi ve Kültür Tarihi Ayrıntılı Olarak Verilecek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Geçmiş toplumların yaşamış oldukları yerleşim yerlerini ve önemli tarihi olayların gerçekleşmiş olduğu yerleri görüp ve incelemiş olarak bu tarihi mekânlara yapılacak olan gezilerde bu mekânları tanıtma noktasında önderlik edeceklerdir.
10Geçmiş toplumların yaşamış oldukları yerleşim yerlerini ve önemli tarihi olayların gerçekleşmiş olduğu yerleri görüp ve incelemiş olarak bu tarihi mekânlara yapılacak olan gezilerde bu mekânları tanıtma noktasında önderlik edeceklerdir.
11Tarihi süreç içerisinde yaşanmış dönemlerden Eskiçağ Tarihi’ni derinlemesine inceleyerek öğrenmiş olacaklardır.Eskiçağ Tarihi alanlarını içeren olguları kavrayarak bunlarla ilgili kaynaklara ulaşabileceklerdir.
12Tarihi süreç içerisinde yaşanmış dönemlerden Eskiçağ Tarihi’ni derinlemesine inceleyerek öğrenmiş olacaklardır.Eskiçağ Tarihi alanlarını içeren olguları kavrayarak bunlarla ilgili kaynaklara ulaşabileceklerdir.
13Neden-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak tarihsel konuları değerlendirecekler ve bu bağlamda araştırma ve inceleme eserlerini meydana getirebileceklerdir.
14Neden-sonuç ilişkisi içerisinde objektif olarak tarihsel konuları değerlendirecekler ve bu bağlamda araştırma ve inceleme eserlerini meydana getirebileceklerdir.
15Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
16Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hititler’in kökeni, Hititler‘in tarih sahnesine çıkışı Hititler‘ in devlet kurduğu coğrafya, eski ve yeni Hitit Devletleri ( imparatorluk devri) , Hititler ‘in yıkılışı, Hititler’ de devlet yönetimi, ordu, askeri teşkilat, dil, edebiyat, yazı, hukuk, din, sanat, ekonomi, ticaret, Hititler’e ait önemli arkeolojik buluntu merkezleri ege göçleri ve geç Hitit Beylikleri bu ders kapsamında ele alınmaktadır..
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hititlerin Kökeni.Okuma, kritize etme
2Eski Hitit Devleti (M.Ö. 1660-1460).Okuma, kritize etme
3Labarna, Hattusilis 1., 1. Mursilis ve Babil Seferi, Telepinus ve Fermanı.Okuma, kritize etme
4Karanlık Çağ (M.Ö. 1550-1450) (Mısır, Mitanni ve Anadolu).Okuma, kritize etme
5Suppiluliuma ve Suriye Seferi, Mursilis II.Okuma, kritize etme
6Muvattalli ve Kadeş Savaşı, Hattusilis III.Okuma, kritize etme
7Hitit İmparatorluğu’nun Çöküşü.Okuma, kritize etme
8 Ara Sınav
9Hitit Devlet Teşkilatı ve Ordu. Ve Hukuku.Okuma, kritize etme
10Hititlerde Yazı ve Edebiyat, Dil, Ekonomi ve Ticaret.Okuma, kritize etme
11Hitit Dini. Sanatı ve Toplum Hayatı.Okuma, kritize etme
12Hitit Mimarisi, Heykel ve Mühürcülük Sanatı.Okuma, kritize etme
13Geç Hitit Şehir Devletleri (M.Ö. 1190-700).Okuma, kritize etme
14Geç Hitit Şehir Devletleri Medeniyeti.Okuma, kritize etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ekrem AKURGAL, Anadolu Uygarlıkları.; Sedat ALP, Hitit Devleti. Firuzan KINAL, Eski Anadolu Tarihi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Alan Çalışması8216
Bireysel Çalışma14114
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr