Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300102205İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ - II Zorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Büyük Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesine çıkışı, İslâmiyet’i kabulü ve yıkılışına kadar geçen süreçte diğer devletlerle, bilhassa Bağdat halifeliği ile münasebetleri.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate professor. Gonca SUTAY
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Kuruluşundan yıkılışına kadar Büyük Selçuklu devletinin siyasî tarihini özetleyebilme.
12Kuruluşundan yıkılışına kadar Büyük Selçuklu devletinin siyasî tarihini özetleyebilme.
13Büyük Selçuklu devletinin diğer İslam Devletleriyle ve Bizansla münasebetlerini kavrayabilme
14Büyük Selçuklu devletinin diğer İslam Devletleriyle ve Bizansla münasebetlerini kavrayabilme
15Büyük Selçuklu devletinin dünya tarihine etkilerini analiz edebilme.
16Büyük Selçuklu devletinin dünya tarihine etkilerini analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Selçukluların tarih sahnesine çıkışları Selçuk b. Dukak’ın Cend bölgesine gelişi burada İslamiyet’in Selçuklular arasında yayılması, Tuğrul-Çağrı- Alparslan ve Melikşah Dönemleri Selçukluların siyasi faaliyetleri, Selçukluların zayıflaması ve yıkılışı, Irak, Kirman, Suriye Selçukluları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Selçukluların menşei, tarih sahnesine çıkışları ve devletin kuruluşuokuma, anlatım, tartışma
2Tuğrul ve Çağrı Bey zamanı ve Gaznelilerle hâkimiyet mücadelesiokuma, anlatım, tartışma
3Alparslan devri siyasi olaylarokuma, anlatım, tartışma
4Malazgirt Savaşı ve önemiokuma, anlatım, tartışma
5Melikşah dönemi siyasi olaylarıokuma, anlatım, tartışma
6Berkyaruk, Muhammed Tapar ve Sancar Dönemleriokuma, anlatım, tartışma
7Büyük Selçuklu Devletinin zayıflaması ve yıkılışıokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Büyük Selçuklu Bağdat Halifeliği arasındaki dini-siyasi münasebetlerokuma, anlatım, tartışma
10Büyük Selçuklu Bağdat Halifeliği arasındaki evlilik yoluyla kurulan münasebetlerokuma, anlatım, tartışma
11Büyük Selçuklu devrinin önemli devlet adamları: Vezir Kündüri, Nizamülmülk, Sadü’d-Devle Gevherayin ve Aksungurokuma, anlatım, tartışma
12Hasan Sabbah ve Selçuklular Devrinde Batınilik faaliyetleriokuma, anlatım, tartışma
13Büyük Selçuklu Devletinin Dini Eğilimleri ve Mezheplerle Münasebetleriokuma, anlatım, tartışma
14Irak, Kirman, Suriye Selçuklularıokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Burslan, Kıvameddin, (1999) Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, Ankara. 2. Turan, Osman,(2012) Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, İstanbul, 3. Özaydın, Abdulkerim (1990), Selçuklular Tarihi, Ankara. 4. Merçil, Erdoğan, (1989), Kirman Selçukluları, Ankara. 5. F. Sümer- A. Sevim, (1988), İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr