Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300102204TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA - II Zorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bir tarih çalışmasında kullanılması gereken kaynakları öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ÖZYÜREK
Öğrenme Çıktıları
1Türk tarihçisi olarak yetişebilmek için alanın tüm kaynakları hakkında bilgi sahibi olunur.
2Türk tarihçisi olarak yetişebilmek için alanın tüm kaynakları hakkında bilgi sahibi olunur.
3Türk tarihinin Çin kaynaklarına vakıf olunur.
4Türk tarihinin Çin kaynaklarına vakıf olunur.
5Türk Tarihinin Ermeni, Süryani ve Bizans kaynaklarını inceleyebilir.
6Türk Tarihinin Ermeni, Süryani ve Bizans kaynaklarını inceleyebilir.
7Türk Tarihinin İslam, Gazneli, Selçuklu kaynaklarını tahlil edebilir.
8Türk Tarihinin İslam, Gazneli, Selçuklu kaynaklarını tahlil edebilir.
9Türk Tarihinin Moğol, Hindistan ve Timurlu dönemi kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
10Türk Tarihinin Moğol, Hindistan ve Timurlu dönemi kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
11
12Türk tarihçisinin bilmesi gereken bibliyografya bilgisine sahip olur.
13Türk tarihçisinin bilmesi gereken bibliyografya bilgisine sahip olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarih araştırmalarında kullanılacak Türk tarihine ait kaynakların tanıtılması. Bunlar: Türk tarihinin Çin, Bizans, Ermeni, Süryani, İslam, Gazneli, Hindistan, Moğol, Timurlu, Selçuklu ve Osmanlı dönemi kaynaklarıdır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk tarihinin kaynakları hakkında giriş maiyetinde bilgiler verilir ve eserler tanıtılır. Teorik ders, okuma, kaynak tarama
2Türk tarihinin Çin kaynakları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3Türk tarihinin Bizans kaynakları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
4Türk tarihinin Ermeni kaynakları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
5Türk tarihinin Süryani kaynakları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6Türk tarihinin Gazneli kaynakları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Türk tarihinin Selçuklu kaynakları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Türk tarihinin İslam kaynakları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Türk tarihinin Moğol kaynaklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
11Türk tarihinin Timurlu kaynaklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Türk tarihinin Anadolu Beyliklerine ilişkin kaynaklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Türk tarihinin Osmanlı kaynakları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
14Türk tarihinin Osmanlı kaynakları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1985 Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları, Endülüs Yayınları, İstanbul, 1991 M. Emin Yolalıcı, Türk Tarihinin Kaynakları, Eser Yayınevi, Samsun, 2006 Salim Cöhce, Türk Tarihine Giriş, Elazığ, 1985 İslam Ansiklopedisi, MEB Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444444444
ÖÇ24444444444444
ÖÇ34444444444444
ÖÇ44444444444443
ÖÇ54444444444444
ÖÇ64444444444444
ÖÇ74444444444444
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr