Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300102203ESKİ ÇAĞ TARİHİ VE MEDENİYETLERİ - II Zorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Anadolu’nun Prehistoryası Ayrıntılı Olarak Verilecek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Türkan GADİRZADE
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Geçmiş toplumların yaşamış oldukları yerleşim yerlerini ve önemli tarihi olayların gerçekleşmiş olduğu yerleri görüp ve incelemiş olarak bu tarihi mekânlara yapılacak olan gezilerde bu mekânları tanıtma noktasında önderlik edeceklerdir.
7Tarihi süreç içerisinde yaşanmış dönemlerden Eskiçağ Tarihi’ni derinlemesine inceleyerek öğrenmiş olacaklardır.Eskiçağ Tarihi alanlarını içeren olguları kavrayarak bunlarla ilgili kaynaklara ulaşabileceklerdir.
8Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Arkeolojik verilerden yararlanılarak tarih öncesi çağlar içerisinde yer alan kalkolitik ve eski tunç çağlarında Anadolu’nun kültürel yapısı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tunç Çağlarına Geçişte Anadolu.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
2İlk Tunç I Dönemi AnadoluTeorik ders, okuma, kaynak tarama
3İlk Tunç II Dönemi AnadoluTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4İlk Tunç III Dönemi AnadoluTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Eski Tunç Çağı Anadolu Madenciliğ ve KentleşmeTeorik ders, okuma, kaynak tarama
6Ön Tarih Çağlarında AnadoluTeorik ders, okuma, kaynak tarama
7Assur Ticaret Kolonileri Çağında AnadoluTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Koloni Devrinde Anadolu’da Yaşayan Kavimler ve Koloni Devri Anadolu KrallıklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
10Koloni Devri Devlet TeşkilatıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
11Koloni Devri Anadolu Dini HayatıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Koloni Devri Anadolu SanatıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13Koloni Devri Anadoluda Hukuk SistemiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14Koloni Devri Anadolu Ekonomik HayatıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ekrem AKURGAL, Anadolu Uygarlıkları.;Sedat ALP, Hitit Devleti.; Firuzan KINAL, Eski Anadolu Tarihi.; Hasan A. ŞAHİN Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri Devri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr