Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300102202ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - II Zorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Orta Asya’da M.Ö. 209 tarihinde Asya Hunları ile başlayan süreç ve bu bölgede kurulan Türk devletlerinin iktisadi ve kültürel yapılarının tanıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Emin Nuri SALMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Türk devlet ve medeniyet tarihini doğru değerlendirip günümüz Türk devlet yapısı ile ilişkilendirebilme.
7Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yaparak dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel parametrelerini doğru okuyabilme.
8Bilimsel ve mesleki etik konularına hâkim olabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygurlar Dönemine Giriş, Uygur Devletinin Kuruluşu, Uygur Devleti ve Türklerin yerleşik hayata geçişi , Gelişmesi, Çin ile olan İlişkileri, Maniheizmin Uygur Ülkesinde Yayılışı ve Uygur Devletinin Çöküşü, Uygur Türklerinin Devlet Teşkilatı ve Kültürü, Kırgız, Karluk ve Türgiş İlleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uygurlar Dönemine GirişTeorik ders, okuma, kaynak tarama
2Uygur Devletinin KuruluşuTeorik ders, okuma, kaynak tarama
3Uygur Devleti ve Türklerin yerleşik hayata geçişiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4Uygur Devletinin gelişmesiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Uygur Devletinin Çin ile olan ilişkileriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
6Maniheizmin Uygur Ülkesinde YayılışıTeorik ders, okuma, kaynak tarama
7Uygur Devletinin ÇöküşüTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Uygur Türklerinin Devlet Teşkilatı ve KültürüTeorik ders, okuma, kaynak tarama
10Uygur Türklerinin Devlet Teşkilatı ve KültürüTeorik ders, okuma, kaynak tarama
11KırgızlarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12KırgızlarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13KarluklarTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14TürgişlerTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İbrahim Kafesoğlu,Türk Milli Kültürü, Bahaeddin Ögel, Hun İmparatorluğu I-II, Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası El Kitabı, Haritalar (Asya Haritaları, Göç yollarını gösteren siyasi haritalar ve diğer görsel malzeme (fotoğraf v.s.)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr