Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300102200OSMANLICA - II Zorunlu123
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti’nin yazı dili olan Osmanlı Türkçesini öğrencilere öğretmek ve bu suretle ana kaynaklardan istifade etmelerini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sönmez
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Tarih çalışmalarında gerekli olan bilim diline hâkim olacaklardır. Bu alanda özellikle Osmanlıca bilgisine sahip olarak, Osmanlıca belgeleri sınıflandırma ve değerlendirme becerisini gösterebileceklerdir.
12Tarih çalışmalarında gerekli olan bilim diline hâkim olacaklardır. Bu alanda özellikle Osmanlıca bilgisine sahip olarak, Osmanlıca belgeleri sınıflandırma ve değerlendirme becerisini gösterebileceklerdir.
13Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuyabilme
14Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuyabilme
15Metinlerden anlam çıkarabilme becerisi kazanma
16Metinlerden anlam çıkarabilme becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı Devleti’nin yazı dili olan Osmanlı Türkçesini öğrencilere öğretmek ve bu suretle ana kaynaklardan istifade etmelerini sağlamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İlk yarıyılda Görülen Konuların Özet Olarak Sunulması.Okuma, kritize etme
2Rübai Mastarlar, İsm-i Fail ve İsm-i MefulleriOkuma, kritize etme
3Mezidünfih MastarlarOkuma, kritize etme
4Mezidünfih Mastarların İsm-i Fail Şekilleri.Okuma, kritize etme
5Mezidünfih Mastarların İsm-i Meful Şekilleri.Okuma, kritize etme
6Benzeyen Sıfatlar, İsm-i Tafdil, Mübalaga-ı Fail.Okuma, kritize etme
7İsm-i Mekan, İsm-i Mensub.Okuma, kritize etme
8Ara Sınavı
9Ara Sınavının Değerlendirilmesi. Arapça “el” kelimesinin kullanımı.Okuma, kritize etme
10Arapça Kelimelerde Çoğul Şekilleri.Okuma, kritize etme
11Çoğul Şekillerinin devamı.Okuma, kritize etme
12Edatlar ve Birleşik Şekiller.Okuma, kritize etme
13Arapçada TamlamaOkuma, kritize etme
14Farsça’da kullanılan Çoğul ve Olumsuzluk Ekleri. Bütün konuların Genel Özeti.Okuma, kritize etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I, İstanbul 1998; Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav130
Sözlü Sınav170
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı130
Sözlü Sınav170
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr