Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300101106İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Türklerin İslam kültür ve medeniyeti tesirine girmeden önceki temel sosyal, kültürel ve siyasi yapısını kavratmak ve İslam kültürünün bu yapılar üzerindeki etkisini analiz etmelerini sağlamak. Geçmişten günümüze tarih sahnesinde yer alan Türk ulusunun kültür, dil, sanat, bilim hayatı, Türk aile yapısı, gelenek ve görenekleri, düşünce hayatı, çalışma hayatı, Türklerin genel özellikleri ve bugünkü modern Türkiye ve Türk kültürü hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Türkan GADİRZADE
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11İslamiyet öncesi Orta Asya toplumsal yapısını ve sosyal değişimleri kavrar.
12İslamiyet öncesi Orta Asya toplumsal yapısını ve sosyal değişimleri kavrar.
13İslam kültür ve medeniyetinin Orta Asya Türk kültür ve medeniyetine etkilerini açıklar.
14İslam kültür ve medeniyetinin Orta Asya Türk kültür ve medeniyetine etkilerini açıklar.
15Türk kültürünün dünya uygarlık tarihindeki yeri ve etkilerini inceler.
16Türk kültürünün dünya uygarlık tarihindeki yeri ve etkilerini inceler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İslamiyet öncesi Türk kültür ve medeniyetini detaylı bir şekilde araştırmak, Türklerin ana yurdu olan Orta Asya tarihinin bilinen en eski devirlerden itibaren sosyal gelişmelerini, tarih öncesi devirlerini, bozkır kültürünü, bölgede yapılan arkeolojik kazılar ve buluntularını incelemek, anayurt medeniyetleri ve yayılma coğrafyasını, eski Türk inançları, günlük yaşantılarını irdelemek dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İslamiyet Öncesi Türk Kültür Tarihinin ve kaynaklarının tanıtımı.okuma, anlatım, tartışma
2Kültür, Medeniyet ve Bu Kavramların Ortaya Çıkışıyla İlgili Teoriler. okuma, anlatım, tartışma
3Konar-Göçer Bozkır Kültürünün Ortaya Çıkmasında Etkili Olan Faktörlerokuma, anlatım, tartışma
4Konar-Göçerlik ve Göçebelikokuma, anlatım, tartışma
5Türk Kültürüyle Çevre Kültürler Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar.okuma, anlatım, tartışma
6Türk Adı, Türklerin Tarih Sahnesine Çıkması. okuma, anlatım, tartışma
7Anayurtta Kurulan İlk Medeniyetler: Anav, Afanasyeva, Andronova, Tagar: Karasukokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav.
9Eski Türk Kurganları ve Türk kültüründe At. okuma, anlatım, tartışma
10İskitler (Sakalar). okuma, anlatım, tartışma
11Eski Türk İnancı: Atalar Kültüne İnam ve Gök Tanrı Dini Şamanlık Meselesi, Tabiat Kuvvelerine İnam okuma, anlatım, tartışma
12Eski Türklerde Zaman Hesabı: On İki Hayvanlı Türk Takvimi, Hicrî Takvim, Rumî Takvim, Milâdî Takvim okuma, anlatım, tartışma
13İslamiyet Öncesi Türklerde Örf, Adet, Görenek, Gelenek ve İnanışlar okuma, anlatım, tartışma
14Eski Türk kültüründe ve Modern Türk kültüründe aile.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türk Dünyası El Kitabı, Cilt 1. Ankara. 2001. İbrahim Kafesoğlu. Türk Milli Kültürü. Ankara, 2004 Bahaeddin Ögel. İslamiyet Öncesi Türk Kültür ve Medeniyeti. İlhami Durmuş. İskitler. Ankara, 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444444444
ÖÇ24444444444444
ÖÇ34444444444444
ÖÇ44444444444444
ÖÇ54444444444444
ÖÇ64444444444444
ÖÇ74444444444444
ÖÇ84444444444444
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr