Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300101105İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ - IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İlk Müslüman Türk Devletleri olarak kabul edilen Karahanlılar, Gazneliler, Harezmşahlar ve Memlüklerin siyasi tarihi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate professor. Gonca SUTAY
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
3Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
4Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
5Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
6Türkler’in İslamiyet’i kabulü ve İlk Türk-Arap Münasebetlerinden itibaren İlk Türk- İslâm devletlerinin siyasî tarihini özetleyebilme.
7Türkler’in siyasi üstünlüğü ele almaya başladıkları andan itibaren Türk-İslam Devletlerinin yayılmasının dinamiklerini belirtebilme.
8Türk-İslam Devletlerinin dünya tarihine etkilerini analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türklerin İslamiye’te girişi ve Emeviler, Abbasiler Devri Türk Arap Münasebetlerine genel bakış. İlk Müslüman Türk Devletleri olarak kabul edilen Karahanlılar, Gazneliler, Harezmşahlar ve Memlüklerin siyasi tarihi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türkler’in İslamiyeti Kabulü ve Emeviler ve Abbasiler Devrinde Türklerokuma, anlatım, tartışma
2Abbasiler’in zayıflama döneminde İslam Coğrafyasında siyasi yapı ve Türk Valilerince Kurulan Devletler: Tolunoğulları, Sacoğulları ve İhşidlerokuma, anlatım, tartışma
3İtil (Volga) Bulgar Hanlığıokuma, anlatım, tartışma
4Karahanlılar Devleti’nin kuruluşu, Satuk Buğra Han ve Türkistan’da İlk Müslüman Türk Devleti okuma, anlatım, tartışma
5Karahanlıların diğer devletlerle münasebetleri (Gazneli, Selçuklu, Abbasi)okuma, anlatım, tartışma
6Karahanlıların ikiye ayrılması ve yıkılışı okuma, anlatım, tartışma
7Afganistan’da bir Türk Devleti Gazneliler ve Gazneli Mahmud’un Faaliyetleriokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav
9Mahmud ve Mesud Dönemleri Selçuklu Gazneli Münasebetleriokuma, anlatım, tartışma
10Mesud sonrası Gazneliler ve devletin yıkılışıokuma, anlatım, tartışma
11Kuruluşundan yıkılışına kadar Harizmşahlar Devletiokuma, anlatım, tartışma
12Celaleddin Harizmşah Dönemi ve Devletin yıkılışıokuma, anlatım, tartışma
13Mısırda kurulan Türk İslam Devletlerinden Memlüklülerokuma, anlatım, tartışma
14Memlüklü devletinin zayıflaması ve yıkılışıokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yazıcı, Nesimi, İlk Türk-İslam Devletleri Tarihi, (2013), Ankara. 2. Çeçen, Anıl, Türk Devletleri (1986) İstanbul, 3. Gürün, Kamuran, Türkler ve Türk Devletleri (1981), c.I-II, İstanbul. 4. Merçil, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi (1991), Ankara. 5. Zeydan, Corci (çev. Z. Meganiz) (1328/19..), İslam Medeniyeti Tarihi (IV Cilt), İstanbul (Osmanlıca) 6. H. D. Yıldız, İslamiyet ve Türkler (1980), İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr