Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300101104TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYA - IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Tarih ilminin metodunu kavramış tarihçiler yetiştirmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa ÖZYÜREK
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Bilgi teknolojilerini öğrenerek yapacakları çalışmalarda ve sunumlarda bu teknolojiyi iyi derecede kullanabilecekler ve görsel olarak da tarihi konuları insanların zihninde canlandırarak tarihe daha fazla ilgi uyandırabileceklerdir.
12Bilgi teknolojilerini öğrenerek yapacakları çalışmalarda ve sunumlarda bu teknolojiyi iyi derecede kullanabilecekler ve görsel olarak da tarihi konuları insanların zihninde canlandırarak tarihe daha fazla ilgi uyandırabileceklerdir.
13Tarihi süreç içerisinde yaşanmış dönemleri çağlara ayırıp ayrı ayrı derinlemesine inceleyerek öğrenmiş olacaklardır. Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarını içeren olguları kavrayarak bunlarla ilgili kaynaklara ulaşabileceklerdir.
14Tarihi süreç içerisinde yaşanmış dönemleri çağlara ayırıp ayrı ayrı derinlemesine inceleyerek öğrenmiş olacaklardır. Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarını içeren olguları kavrayarak bunlarla ilgili kaynaklara ulaşabileceklerdir.
15Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
16Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini yazılı ve sözlü aktarabilme, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir anlayışla değerlendirebilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme, birlikte çalışmaya yatkın olabilme, öğrenmeyi öğrenebilmek ve yönetebilme, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, alanındaki temel bilgileri izleyebilecek ve meslek çevresiyle iletişim kurabilme becerilerini kazanacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarih ilminin tanımı, felsefesi, yardımcı bilimleri, araştırma ve yazma yöntemleri, kapsamı, yararı, amacı ve usulleri öğretilir. Bir eser kaleme alabilmek için eserin hazırlık aşaması ve dipnot verme yöntemleri gösterilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarih metodolojisi dersinde okutulacak eserlerin incelenmesi.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
2Tarih ilminin müverrihlere göre tanımı.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3Tarih FelsefesiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4Tarihin amacı, yararı ve kapsamı.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
5Tarihe yardımcı bilim dalları.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
6Tarihte yazılı ve sözlü kaynakların kullanımı.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
7Tarih metodolojisinde 6 T kuralının aktarılması.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Kaynakların tespiti, tasnifi ve tahlili.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Kaynakların terkibi, tendiki ve teşhisin koyulması.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
11Tarih yazım türleri.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
12Eserin kaleme alınması.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
13Eserin bölümlere ayrılması ve çerçevesinin çizilmesi.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
14Dipnot çeşitlerinin gösterilmesi ve bibliyografyanın hazırlanması.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usul, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1985 Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 1998 E. Hallett Carr, Tarih Nedir?, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011 İbrahim Kafesoğlu, Tarih Metodu Ders Notları David Thomson, Tarihin Amacı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir, 1983
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr