Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300101102ORTA ASYA TÜRK TARİHİ - IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hun Devleti öncesinde Asya’nın coğrafi ve siyasi durumunun tanıtılması.M.Ö.209 da Asya Hunları başlayan süreç ve bu bölgede kurulan Türk devletlerinin siyasi ve askeri yapılarının tanıtılması.İktisadi ve kültürel yapılarının tanıtılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Emin Nuri SALMANOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Türk devlet ve medeniyet tarihini doğru değerlendirip günümüz Türk devlet yapısı ile ilişkilendirebilme.
12Türk devlet ve medeniyet tarihini doğru değerlendirip günümüz Türk devlet yapısı ile ilişkilendirebilme.
13Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yaparak dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel parametrelerini doğru okuyabilme.
14Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirme yaparak dönemin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel parametrelerini doğru okuyabilme.
15Bilimsel ve mesleki etik konularına hâkim olabilme.
16Bilimsel ve mesleki etik konularına hâkim olabilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Orta Asya Türk Tarihine Giriş, İslamiyet Öncesi Orta Asya’da kurulan Saka, Hun ve Göktürk devletinin siyasi,kültürel tarihi. I. Göktürklerin Fetret Devri (630-680), II. Göktürk Devletinin (Kutluk Devletinin) Kuruluşu, Gelişmesi ve Yıkılışı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Asyanın Hun Devleti öncesindeki coğrafi ve siyasi konumu.Teorik ders, okuma, kaynak tarama
2Asya Hunları, Devletin kuruluşu (M.Ö 209)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
3Mete Dönemi, Doğu, Batı ve Güney seferleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
4Mete zamanında Hun-Çin ilişkileri ve Çin seferiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
5Mete zamanında Hun-Çin ilişkileri ve Çin seferiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
6Mete sonrası Kiok, Kunşin ve Hohan-ye DönemleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
7Mete sonrası Kiok, Kunşin ve Hohan-ye DönemleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
8Ara Sınav
9Asya Hunlarının Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılması ve Devletin yıkılışı (M.S 150)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
10Asya Hunlarının Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılması ve Devletin yıkılışı (M.S 150)Teorik ders, okuma, kaynak tarama
11Göktürk Devleti’nin Kurulması (M.S 552) Doğu ve Batı Göktürk DevletleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
12Göktürk Devleti’nin Kurulması (M.S 552) Doğu ve Batı Göktürk DevletleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
13630-681 Fetret Dönemi ve II. Göktürk DevletiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
14630-681 Fetret Dönemi ve II. Göktürk DevletiTeorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İbrahim Kafesoğlu,Türk Milli Kültürü, Bahaeddin Ögel, Hun İmparatorluğu I-II, Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası El Kitabı, Haritalar (Asya Haritaları, Göç yollarını gösteren siyasi haritalar ve diğer görsel malzeme (fotoğraf v.s.)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ14444444444444
ÖÇ24444444444444
ÖÇ34444444444444
ÖÇ44444444444444
ÖÇ54444444444444
ÖÇ64444444444444
ÖÇ74444444444444
ÖÇ84444444444444
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr