Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300101101İSLAM TARİHİ - IZorunlu112
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İslam Öncesi Arabistan’da yönetim, sosyal, ekonomik durumlar, İslamiyet’in doğuşu sırasında Arabistan ve özellikle Hicaz Bölgesi ve Hz. Peygamber dönemi olayları.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate professor. Gonca SUTAY
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir.
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Kuruluşundan Emevî hanedanının sonuna dek İslâm devletinin siyasî tarihini özetleyebilme.
12Kuruluşundan Emevî hanedanının sonuna dek İslâm devletinin siyasî tarihini özetleyebilme.
13İslâm fetihlerini ve İslâm Devletinin yayılmasının dinamiklerini belirtebilme.
14İslâm fetihlerini ve İslâm Devletinin yayılmasının dinamiklerini belirtebilme.
15İslâmiyet’in dünya tarihine etkilerini analiz edebilme.
16İslâmiyet’in dünya tarihine etkilerini analiz edebilme.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İslam Öncesi Arabistan’da yönetim, sosyal, ekonomik durumlar, İslamiyet’in doğuşu sırasında Arabistan ve özellikle Hicaz Bölgesi’ndeki sosyo ekonomik hayatın tanıtılması. Hz. Peygamber’in soyu, doğumu, büyümesi, gençliği, evlenmesi, peygamberliğin gelmesi. Hz. Peygamber’in Mekke-Medine dönemi, savaşları, yeni toplumu oluşturmadaki temel ilkeleri, getirmiş olduğu önemli yenilikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İslâmiyet’ten önce Arabistan’ın siyasi, kültürel ve ekonomik durumu.okuma, anlatım, tartışma
2İslâmiyet’ten önce Arabistan’da sosyal hayat kabile anlayışı ve aile hayatı.okuma, anlatım, tartışma
3İslâm peygamberinin doğumu, çocukluk ve gençlik yılları.okuma, anlatım, tartışma
4Peygamberliğin gelişi ve Mekke dönemi.okuma, anlatım, tartışma
5Habeş göçü ve Akabe Bi’atları.okuma, anlatım, tartışma
6Mekke’den Medine’ye hicret ve Muhacir Ensar kardeşliği.okuma, anlatım, tartışma
7Medine Dönemi ve İslam Devletinin kuruluşunda Medine Sözleşmesinin önemi.okuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav.
9Hz. Peygamber Devrinde Yahudilerle Münasebetler.okuma, anlatım, tartışma
10Seriyye ve Gazveler, Bedir, Uhud, Hendek Savaşları.okuma, anlatım, tartışma
11Mekke’nin fethi ve sonuçları.okuma, anlatım, tartışma
12Hz. Peygamber’in veda Hutbesi, Gadir-i Hum olayı ve etkileri ve Hz. Peygamber’in vefatı.okuma, anlatım, tartışma
13Hz. Peygamber’in kişiliği ve güzel ahlakı, Hz. Peygamber’in eşleri ve çocukları.okuma, anlatım, tartışma
14Hz. Peygamber devrinde yaşamış önemli sahabeler.okuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Bartold, W. (çev. Fuat Koprülü), (1939) İslam Medeniyeti Tarihi, Ankara. 2. Hitti, Philip H. (çev. Salih Tuğ),(1986) Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi (IV Cilt), İstanbul, Boğaziçi Yayınları. 3. Lewis, Bernard (çev. H.D.Yıldız) (1969), Tarihte Araplar, İstanbul. 5. Zeydan, Corci (çev. Z. Meganiz) (1328/19..), İslam Medeniyeti Tarihi (IV Cilt), İstanbul (Osmanlıca) 6. Wellhausen, J. (çev. Fikret Işıltan) (1963) Arap Devleti ve Sukutu, Ankara .
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15            
ÖÇ2  5          
ÖÇ3    4        
ÖÇ4      5      
ÖÇ5      5      
ÖÇ6        5    
ÖÇ7         5   
ÖÇ8          5  
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr