Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
130300101100OSMANLICA - IZorunlu113
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Osmanlı Devleti’nin yazı dili olan Osmanlı Türkçesini öğrencilere öğretmek ve bu suretle ana kaynaklardan istifade etmelerini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Serpil Sönmez
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
3Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
4Bilimsel araştırmalar yaparken açık fikirli olma, farklı görüşlere açık olma, kuşkucu olma, yeterli kanıt olmadığında kararı erteleyebilme gibi davranışları kazanacak, çalışmalarını sabırlı ve özenli olarak yürütebileceklerdir.
5Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
6Modern tarih araştırma ve yazma yöntemlerini bilimsel etik kurallarına bağlı kalarak uygulayacaklardır.
7Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
8Tarih bilimine yardımcı diğer disiplinleri de öğrenerek, araştırma ve çalışmalarında yardımcı olacak olan bilim dallarından müspet yönde yararlanabileceklerdir
9Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
10Arşiv, kütüphane ve dokümantasyon bilgisine sahip olacaklardır. Ayrıca bu kaynakların orijinalliğine uygun bir biçimde değerlendirilerek akademik camianın bilgisine ve hizmetine sunacaklardır.
11Tarih çalışmalarında gerekli olan bilim diline hâkim olacaklardır. Bu alanda özellikle Osmanlıca bilgisine sahip olarak, Osmanlıca belgeleri sınıflandırma ve değerlendirme becerisini gösterebileceklerdir.
12Tarih çalışmalarında gerekli olan bilim diline hâkim olacaklardır. Bu alanda özellikle Osmanlıca bilgisine sahip olarak, Osmanlıca belgeleri sınıflandırma ve değerlendirme becerisini gösterebileceklerdir.
13Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuyabilme
14Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri okuyabilme
15Metinlerden anlam çıkarabilme becerisi kazanma
16Metinlerden anlam çıkarabilme becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Osmanlı harflerini öğrenme ve Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinleri okuma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Osmanlı Türkçesi Alfabesi. Okuma, kritize etme
2Alfabe Harflerinin Bitişme Şekilleri, Bitişmeyen Harfler.Okuma, kritize etme
3Sesli ve Sessiz Harfler.Okuma, kritize etme
4Osmanlı Türkçesinde kullanılan işaretlerOkuma, kritize etme
5Türkçe ve Türkçe Olmayan Kelimelerin Ayrılması.Okuma, kritize etme
6Türkçe Kelimelerin İmlâsıOkuma, kritize etme
7Kef Harfinin Kullanım Özellikleri. RakamlarOkuma, kritize etme
8Ara Sınavı
9Ara Sınavının Değerlendirilmesi. Bazı Türkçe ve Farsça Kurallar.Okuma, kritize etme
10İmlâsı Klişeleşmiş Ekler: İsme Getirilen Ekler. Metin Okuma.Okuma, kritize etme
11Fiile Getirilen Ekler. Metin OkumaOkuma, kritize etme
12Arapça Kelime ve Şekiller, Vezin Bulunması. Metin OkumaOkuma, kritize etme
13Mastarlar: Sülasi Mastarlar. Metin Okuma.Okuma, kritize etme
14Sülasi Mastarların İsm-i Fail ve İsm-i Mefulleri. Metin OkumaOkuma, kritize etme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Orhan Sakin, Osmanlı Türkçesi Rehberi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2019. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I, İstanbul 1998; Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, İstanbul 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Sözlü Sınav150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı130
Sözlü Sınav170
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ11            
ÖÇ21            
ÖÇ31            
ÖÇ45            
ÖÇ55            
ÖÇ65            
ÖÇ75            
ÖÇ85            
ÖÇ9             
ÖÇ10             
ÖÇ11             
ÖÇ12             
ÖÇ13             
ÖÇ14             
ÖÇ15             
ÖÇ16             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr