Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9900000213TÜRK DİLİ - IIZorunlu122
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye dili kullanma becerisi kazandırmak ve gündelik hayatta karşılaşacağı iletişim problemlerinde dil, kültür ve edebiyat bilgisini kullanabilme yetisini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ana ilkelerine bağlı, Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarına uygun, alanında bilgili ve deneyimli bireyler olarak yetişecektir.
2Türk dilinin kurallarını öğrenir
3Günlük hayata dair sorunlarının çözümünde dili etkin kullanır ve kendisini ifade eder.
4Her alana ilişkin genel ve özel konulu bilgi kaynaklarını tür ve içerik olarak tanıma
5Resmî ve edebî yazışmalarda başarılı olur.
6İletişimi güçlenir.
7İnsan ilişkilerinde üstün özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütür.
8Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesi gelişir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türk dili ve kompozisyon bilgileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anlam bilgisiokuma, anlatım, tartışma
2Anlam bilgisi uygulamalarıokuma, anlatım, tartışma
3Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar ve uygulamalarokuma, anlatım, tartışma
4Olay yazıları, düşünce yazıları ve uygulamalarıokuma, anlatım, tartışma
5Sözlü kompozisyon türleriokuma, anlatım, tartışma
6Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma türleri ve uygulamalarıokuma, anlatım, tartışma
7Edebiyat bilimi ve edebiyat sosyolojisi uygulamalarıokuma, anlatım, tartışma
8Ara Sınav.
9Edebiyat tarihi incelemeleriokuma, anlatım, tartışma
10Güzel konuşma ve yazma kurallarıokuma, anlatım, tartışma
11Güzel konuşma ve yazma uygulamalarıokuma, anlatım, tartışma
12Edebî tür bilgisiokuma, anlatım, tartışma
13Edebî eserlerle ilgili retorik uygulamasıokuma, anlatım, tartışma
14Edebî eserlerle ilgili retorik uygulamasıokuma, anlatım, tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yakup Karasoy vd. Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Akçağ, Ankara 2004. Zeynep Korkmaz, Türk Dili Grameri, TDK, Ankara 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Bireysel Çalışma13113
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma7214
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr