Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
3311002101ULUSLARARASI TİCARETZorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin; Uluslararası Ticareti tanıma ve uygulama yapabilme becerisi sağlanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Uluslararası Ticaret sürecini etkileyen ekonomik çevresel faktörleri tanıyacaktır.
2Uluslararası Ticaret sürecini etkileyen ekonomik çevresel faktörleri tanıyacaktır.
3Uluslararası Ticaret sürecini etkileyen sosyo-kültürel çevresel faktörleri tanıyacaktır.
4Uluslararası Ticaret sürecini etkileyen sosyo-kültürel çevresel faktörleri tanıyacaktır.
5Küresel pazar araştırması yapacaktır.
6Küresel pazar araştırması yapacaktır.
7Küresel pazarlara giriş stratejilerini belirleyebilecektir.
8Küresel pazarlara giriş stratejilerini belirleyebilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Ders kitabı, yardımcı kitap ve yardımcı doküman.
Dersin İçeriği
1. EKONOMİK ÇEVRE 2.KÜLTÜREL ÇEVRE 3.ULUSLARARASI PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 4.ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN STRATEJİLER
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uluslararası Ticarete İlişkin Temel Kavramları
2Ülkelerin Ekonomik Olarak Sınıflandırılması
3Uluslararası Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi
4Uluslararası Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi
5Teknolojik Çevre
6Uluslararası Ticaret Ve Kültür İlişkisi
7Kültür ve Satınalma Davranışları
8Politik ve Yasal Çevre
9Amaç ve Kapsamına Göre Pazar Araştırma Türleri
10Amaç ve Kapsamına Göre Pazar Araştırma Türleri
11Uluslararası Pazarlama Araştırması
12Uluslararası Pazarlama Araştırma Süreci
13Uluslararası Pazarlama Stratejileri
14Uluslararası Pazarlama Stratejileri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)66
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1          4    
ÖÇ2          4    
ÖÇ3          4    
ÖÇ4          4    
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
ÖÇ8               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr