Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2111002101ULUSLARARASI TİCARET Zorunlu122
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin dış ticarette genel kavramları öğrenerek, ithalat ve ihracat işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Baycan DEMİRAL
Öğrenme Çıktıları
1İthalat ve ihracat işlemleri yapmak
2İthalat ve ihracat rejimlerini takip etmek
3Dış ticaret belgelerini düzenleyebilecektir
4Kambiyo işlemleri yapabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1.Dış ticarette temel kavramlar 2. Dış ticarette kullanılan belgeler 3. Dış ticarette teslim şekilleri 4.Dış ticarette ödeme şekilleri 5.İhracat bedelinin tahsili işlemleri 6. İhracat hesabının kapatılması 7.İhracat işlemlerinde terkin 8.İthalat işlemlerinde vergi 9 Kambiyo işlemleri 10. Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dış ticarette temel kavramlar
2Dış ticarette kullanılan belgeler
3Dış ticarette teslim şekilleri
4Dış ticarette teslim şekilleri
5Dış ticarette ödeme şekilleri
6Dış ticarette ödeme şekilleri
7Dış ticarette ödeme şekilleri
8İhracat bedelinin tahsili işlemleri
9İhracat hesabının kapatılması
10İhracat işlemlerinde terkin
11İthal mallarının sınıflandırılması
12İthalat işlemlerinde vergi
13Kambiyo işlemleri
14Kambiyo işlemlerinde kullanılan belgeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kaya,F.2008.Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi,Beta Basım Yayın Dağıtım.İstanbul 2.Gürsoy,Y.2008.Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi,Ekin Basım Yayın Dağıtım.Bursa 3. Bedestenci,Ç.2010.Dış Ticaret işlemleri ve Uygulamalar.Gazi Kitabevi.Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma14114
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)64
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1  3            
ÖÇ2  4            
ÖÇ3  5            
ÖÇ4               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr