Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
2000000001YAZ STAJIZorunlu128
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Amacı
Alanıyla ilgili tecrübe kazanmak ve çalışma ortamının tecrübe edilmesi, Yaz uygulamaları sırasında ders dönemi boyunca verilen teorik bilgilerin pratik uygulamalarla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yaşlı Bakımı programı yaz staj uygulaması; hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Hasta ve Engelli Rehabilitasyon ve Bakım Merkezleri; Sağlık Bakanlığına Bağlı Kamu ve Özel Hastaneler, Toplum Sağlığı Merkezleri, Hastanelerin Evde Bakım birimlerinde; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri, kurumlarda isteğe bağlı olarak staj koordinatörlüğünün uygun görmesi dâhilinde yapılabilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Esma ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
1Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında kullanır.
2Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında kullanır.
3Mesleki hayatı için gerekli olan becerileri kazanır
4Mesleki hayatı için gerekli olan becerileri kazanır
5Çalışma ortamını tanır
6Çalışma ortamını tanır
7Gerekli aletleri tanır ve kullanır
8Gerekli aletleri tanır ve kullanır
9Çalışma ortamında gerekli olan işbirliği ve uyum anlayışını kazanır
10Çalışma ortamında gerekli olan işbirliği ve uyum anlayışını kazanır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
2Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
3Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
4Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
5Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
6Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
7Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
8Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
9Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
10Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
11Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
12Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
13Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
14Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
15Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
16Teorik bilgilerini kendi programları ile ilgili birim, klinik laboratuvar, arşiv vb. uygulama sahalarında uygulamak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik308240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ154443444454544433   3344343
ÖÇ253443333353434444   4344444
ÖÇ354433434353344444   3444333
ÖÇ453443544453443443   4344343
ÖÇ554453533453443434   2343333
ÖÇ6                           
ÖÇ7                           
ÖÇ8                           
ÖÇ9                           
ÖÇ10                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr